Zoznam školení - RNDr. Jana Motyčková

Webinár - Dôchodky financované Sociálnou poisťovňou (výpočet a postupy v praktických príkladoch)

Na webinári sa dozviete všetko, čo súvisí s dôchodkami – od podmienok, ktoré musia byť splnené pre priznanie dôchodku, cez výpočet jednotlivých dôchodkov až po to, či a v akých prípadoch má význam dobrovoľné poistenie a dodatočné doplatenie poistného. V rámci programu vám ďalej vysvetlíme, ako si určiť optimálnu výšku vymeriavacieho základu pri dodatočnom doplatení poistného, definujeme aké podmienky musíte spĺňať, resp. aký musíte mať príjem/vymeriavací základ, ak chcete poberať minimálny dôchodok a objasníme vám tiež, ako ovplyvní účasť v II pilieri Váš starobný či invalidný dôchodok
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Pri objednávke je nutné do poznámky uviesť meno účastníka a mailovú adresu, na ktorú budú zaslané pokyny, ak nie je zhodná s mailovou adresou zákazníka.

Lektor : RNDr. Jana Motyčková

Obsah
1 .Podmienky nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok
2. Možnosti práce popri poberaní predčasného starobného dôchodku
3. Dôchodkový vek od r. 2020
4. Výpočet dôchodkov, zvyšovanie dôchodkov pri práci po priznaní dôchodku
5. Minimálny dôchodok
6. Kompletný príklad výpočtu starobného dôchodku a minimálneho dôchodku
7. Dôchodkové  poistenie štátom
8. Možnosti a význam dodatočného doplatenia poistného
9. Výpočet dôchodku zo SP, ak je poistenec v II. pilieri
10. Pozostalostné dôchodky – SP verzus II. pilier, príklady
11. Invalidita a II. pilier

Termín : 14.11.2019
Harmonogram
09,00 – 10,00 – prednáška
10,00 – 10,15 – prestávka
10,15 – 11,30 – prednáška

Ako prebieha webinár?
Pri zakúpení webinára je nutné uviesť meno a mailovú adresu. Pred samotným webinárom cca 3 dni budú na uvedenú mailovú adresu zaslané prihlasovacie údaje, technické a organizačné inštrukcie. Webinár bude prebiehať on-line na adrese www.profivzdelavanie.sk.

Po zakúpení prístupu k online sledovaniu vám pár dní pred jeho konaním odošleme organizačné pokyny. Počas celého priebehu webinára môžete prostredníctvom chatu klásť otázky lektorovi seminára, na ktoré vám následne odpovie.

Prihlásený klient má k dispozícii po skončení webinára záznam z webinára a písomný materiál (vo formáte pdf).

40,00 € Neplatca DPH

Pracovný čas, nadčasy, dovolenky, prekážky v práci

Školenie je určené nielen pre mzdové učtárne, ale predovšetkým pre vedúcich zamestnancov, ktorí nariaďujú výkon práce. Dozviete sa kedy môžete a kedy nemôžete nariadiť výkon práce, pravidlá pre nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, možnosti nariadenia práce nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť, ako nariadiť/dohodnúť čerpanie dovolenky, pravidlá pre prekážky v práci
Dodávateľ : EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Miesto konania : Žilina, Dom techniky, Vysokoškolákov 4
Začiatok : 14.10.2019 o 9.00, prezentácia od 8.30

lektor : RNDr. Jana Motyčková

O B S A H

1. Pracovný čas
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity
    - Výkon práce počas pohotovosti

3. Dovolenka
    - Zistenie nároku, nárok pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
    - Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť

4. Prekážky v práci
    - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
    - Práceneschopnosť a OČR
    - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
    - Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka
    - Dokladovanie
    - Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam pri prekážkach v práci

5. Materská a rodičovská dovolenka
    - Materská dovolenka, materské
    - Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
    - Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
    - MD, RD a dovolenka –zistenie nároku, čerpanie, možnosti preplatenia

6. Pracovná cesta z hľadiska pracovného času
    - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
    - Povinné voľno po pracovnej ceste

50,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Miesto konania : Košice, Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7
Začiatok : 15.10.2019 o 9.00 hod, prezentácia od 8.30

lektor : RNDr. Jana Motyčková

O B S A H

1. Pracovný čas
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity
    - Výkon práce počas pohotovosti

3. Dovolenka
    - Zistenie nároku, nárok pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
    - Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť

4. Prekážky v práci
    - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
    - Práceneschopnosť a OČR
    - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
    - Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka
    - Dokladovanie
    - Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam pri prekážkach v práci

5. Materská a rodičovská dovolenka
    - Materská dovolenka, materské
    - Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
    - Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
    - MD, RD a dovolenka –zistenie nároku, čerpanie, možnosti preplatenia

6. Pracovná cesta z hľadiska pracovného času
    - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
    - Povinné voľno po pracovnej ceste

50,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : Velmax, s.r.o.

Miesto konania : Prešov, penzión Radlinka, Radlinského 17
Začiatok : 17.10.2019 o 8.30, prezentácia od 8.00

Cena 37 € platí pri platbe na účet do 15.10.2019, pri platbe v hotovosti na mieste je cena 40 € vrátane DPH

lektor : RNDr. Jana Motyčková

O B S A H

1. Pracovný čas
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity
    - Výkon práce počas pohotovosti

3. Dovolenka
    - Zistenie nároku, nárok pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
    - Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť

4. Prekážky v práci
    - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
    - Práceneschopnosť a OČR
    - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
    - Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka
    - Dokladovanie
    - Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam pri prekážkach v práci

5. Materská a rodičovská dovolenka
    - Materská dovolenka, materské
    - Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
    - Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
    - MD, RD a dovolenka –zistenie nároku, čerpanie, možnosti preplatenia

6. Pracovná cesta z hľadiska pracovného času
    - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
    - Povinné voľno po pracovnej ceste

37,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o.

Miesto konania : Prievidza,  Hotel MAGURA, Nám. J. C. Hronského 2
Začiatok : 21.10.2019 o 8.30 hod, prezentácia od 8.00 hod

lektor : RNDr. Jana Motyčková

O B S A H

1. Pracovný čas
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity
    - Výkon práce počas pohotovosti

3. Dovolenka
    - Zistenie nároku, nárok pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
    - Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť

4. Prekážky v práci
    - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
    - Práceneschopnosť a OČR
    - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
    - Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka
    - Dokladovanie
    - Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam pri prekážkach v práci

5. Materská a rodičovská dovolenka
    - Materská dovolenka, materské
    - Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
    - Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
    - MD, RD a dovolenka –zistenie nároku, čerpanie, možnosti preplatenia

6. Pracovná cesta z hľadiska pracovného času
    - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
    - Povinné voľno po pracovnej ceste

60,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o.

Miesto konania : PopradHotel TATRAKarpatská 3273/7
Začiatok : 22.10.2019 o 8.30 hod, prezentácia od 8.00 hod

lektor : RNDr. Jana Motyčková

O B S A H

1. Pracovný čas
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity
    - Výkon práce počas pohotovosti

3. Dovolenka
    - Zistenie nároku, nárok pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
    - Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť

4. Prekážky v práci
    - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
    - Práceneschopnosť a OČR
    - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
    - Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka
    - Dokladovanie
    - Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam pri prekážkach v práci

5. Materská a rodičovská dovolenka
    - Materská dovolenka, materské
    - Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
    - Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
    - MD, RD a dovolenka –zistenie nároku, čerpanie, možnosti preplatenia

6. Pracovná cesta z hľadiska pracovného času
    - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
    - Povinné voľno po pracovnej ceste

60,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o.

Miesto konania :  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Mestský úrad
Začiatok : 23.10.2019 o 8.30 hod, prezentácia od 8.00 hod

lektor : RNDr. Jana Motyčková

O B S A H

1. Pracovný čas
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity
    - Výkon práce počas pohotovosti

3. Dovolenka
    - Zistenie nároku, nárok pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
    - Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť

4. Prekážky v práci
    - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
    - Práceneschopnosť a OČR
    - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
    - Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka
    - Dokladovanie
    - Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam pri prekážkach v práci

5. Materská a rodičovská dovolenka
    - Materská dovolenka, materské
    - Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
    - Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
    - MD, RD a dovolenka –zistenie nároku, čerpanie, možnosti preplatenia

6. Pracovná cesta z hľadiska pracovného času
    - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
    - Povinné voľno po pracovnej ceste

55,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : SOMI Trenčín, spol. s.r.o.

Miesto konania : Trenčín, Galéria Vážka, Mierové námestie 19 (Zlatá fatima)
Začiatok : 28.10.2019 o 9.00 hod, prezentácia od 8.30

lektor : RNDr. Jana Motyčková

O B S A H

1. Pracovný čas
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity
    - Výkon práce počas pohotovosti

3. Dovolenka
    - Zistenie nároku, nárok pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
    - Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť

4. Prekážky v práci
    - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
    - Práceneschopnosť a OČR
    - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
    - Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka
    - Dokladovanie
    - Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam pri prekážkach v práci

5. Materská a rodičovská dovolenka
    - Materská dovolenka, materské
    - Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
    - Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
    - MD, RD a dovolenka –zistenie nároku, čerpanie, možnosti preplatenia

6. Pracovná cesta z hľadiska pracovného času
    - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
    - Povinné voľno po pracovnej ceste

54,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : Akadémia lektorov Slovenska

Miesto konania : Galanta, (miesto bude upresnené neskôr)
Začiatok : 8.11.2019 o 8.30, prezentácia od 8.00

lektor : RNDr. Jana Motyčková

O B S A H

1. Pracovný čas
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity
    - Výkon práce počas pohotovosti

3. Dovolenka
    - Zistenie nároku, nárok pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
    - Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť

4. Prekážky v práci
    - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
    - Práceneschopnosť a OČR
    - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
    - Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka
    - Dokladovanie
    - Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam pri prekážkach v práci

5. Materská a rodičovská dovolenka
    - Materská dovolenka, materské
    - Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
    - Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
    - MD, RD a dovolenka –zistenie nároku, čerpanie, možnosti preplatenia

6. Pracovná cesta z hľadiska pracovného času
    - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
    - Povinné voľno po pracovnej ceste

55,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : PROEKO - inštitút vzdelávania s.r.o.

Miesto konania : Bratislava, kongresové centrum Družba, Botanická 25
Začiatok : 13.11.2019 o 9.00 hod, prezentácia od 8.30

lektor : RNDr. Jana Motyčková

O B S A H

1. Pracovný čas
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity
    - Výkon práce počas pohotovosti

3. Dovolenka
    - Zistenie nároku, nárok pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
    - Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť

4. Prekážky v práci
    - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
    - Práceneschopnosť a OČR
    - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
    - Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka
    - Dokladovanie
    - Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam pri prekážkach v práci

5. Materská a rodičovská dovolenka
    - Materská dovolenka, materské
    - Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
    - Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
    - MD, RD a dovolenka –zistenie nároku, čerpanie, možnosti preplatenia

6. Pracovná cesta z hľadiska pracovného času
    - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
    - Povinné voľno po pracovnej ceste

74,00 € Neplatca DPH

Mzdy - základy Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia

Základné informácie o pracovnom čase, dovolenke, mzdových nárokoch a príplatkoch zamestnancov. Rozlíšenie typov dohôd, mzdové nároky dohodárov. Základné povinnosti voči SP a ZP.
Dodávateľ : Ing. Darina Šothová, dane a účtovníctvo

Miesto konania : Bardejov, hotel Šariš, Námestie SNP 1
Začiatok : 16.10.2019 o 8.30 hod, prezentácia od 8.00 hod

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Pracovný čas, nadčas.
    - Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
    - Nadčas

2. Mzda, mzdové zvýhodnenia , sviatok, náhradné voľno
    - Základná mzda, minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
    - Príplatky za sobotu a nedeľu, nočnú prácu, sťažené prostredie
    - Príplatky za nadčas, za prácu vo sviatok, náhradné voľno

3. Dovolenka, priemerný zárobok.
    - Výpočet nároku na dovolenku, krátenie,
    - Priemerný zárobok, náhrada mzdy

4. Pohotovosť neaktívna a aktívna, limity, nároky

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - Druhy dohôd
    - Odmeňovanie dohodárov, povinné príplatky

6. Pracovný pomer a dohoda v sociálnom a zdravotnom poistení, výnimky, oznamovanie 
    - Pracovné pomery – oznamovacie povinnosti voči SP a ZP pri vzniku, skončení, termíny
    - Pracovný pomer s odvodovou úľavou 
    - Dohody – pravidelný, nepravidelný príjem, oznamovanie do SP a ZP, termíny
    - DoBPŠ a dohody dôchodcov s uplatnenou výnimkou
    - Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania

7. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
    - Vymeriavací základ pre SP a ZP, odpočítateľná položka na ZP
    - Vykazovanie pracovného pomeru a dohôd na SP 
    - Príjmy po skončení zamestnania a príjmy počas materskej a rodičovskej dovolenky
    - Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom v SP a ZP
    - Vykazovanie DoBPŠ a dohôd dôchodcov v SP
    - Evidenčný list dôchodkového poistenia

45,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Ing. Tomáš Polák – AGENTÚRA TEMPO

Miesto konania : Bratislava, COOP Jednota, Bajkaská 25
Začiatok : 18.10.2019 o 9.00 hod, prezentácia od 8.30

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Pracovný čas, nadčas.
    - Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
    - Nadčas

2. Mzda, mzdové zvýhodnenia , sviatok, náhradné voľno
    - Základná mzda, minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
    - Príplatky za sobotu a nedeľu, nočnú prácu, sťažené prostredie
    - Príplatky za nadčas, za prácu vo sviatok, náhradné voľno

3. Dovolenka, priemerný zárobok.
    - Výpočet nároku na dovolenku, krátenie,
    - Priemerný zárobok, náhrada mzdy

4. Pohotovosť neaktívna a aktívna, limity, nároky

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - Druhy dohôd
    - Odmeňovanie dohodárov, povinné príplatky

6. Pracovný pomer a dohoda v sociálnom a zdravotnom poistení, výnimky, oznamovanie 
    - Pracovné pomery – oznamovacie povinnosti voči SP a ZP pri vzniku, skončení, termíny
    - Pracovný pomer s odvodovou úľavou 
    - Dohody – pravidelný, nepravidelný príjem, oznamovanie do SP a ZP, termíny
    - DoBPŠ a dohody dôchodcov s uplatnenou výnimkou
    - Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania

7. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
    - Vymeriavací základ pre SP a ZP, odpočítateľná položka na ZP
    - Vykazovanie pracovného pomeru a dohôd na SP 
    - Príjmy po skončení zamestnania a príjmy počas materskej a rodičovskej dovolenky
    - Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom v SP a ZP
    - Vykazovanie DoBPŠ a dohôd dôchodcov v SP
    - Evidenčný list dôchodkového poistenia

59,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o.

Miesto konania : Bratislava, Technopol - Biznisuite, Kutlíkova 17
Začiatok : 29.10.2019 o 9.00 hod, prezentácia od 8.30

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Pracovný čas, nadčas.
    - Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
    - Nadčas

2. Mzda, mzdové zvýhodnenia , sviatok, náhradné voľno
    - Základná mzda, minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
    - Príplatky za sobotu a nedeľu, nočnú prácu, sťažené prostredie
    - Príplatky za nadčas, za prácu vo sviatok, náhradné voľno

3. Dovolenka, priemerný zárobok.
    - Výpočet nároku na dovolenku, krátenie,
    - Priemerný zárobok, náhrada mzdy

4. Pohotovosť neaktívna a aktívna, limity, nároky

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - Druhy dohôd
    - Odmeňovanie dohodárov, povinné príplatky

6. Pracovný pomer a dohoda v sociálnom a zdravotnom poistení, výnimky, oznamovanie 
    - Pracovné pomery – oznamovacie povinnosti voči SP a ZP pri vzniku, skončení, termíny
    - Pracovný pomer s odvodovou úľavou 
    - Dohody – pravidelný, nepravidelný príjem, oznamovanie do SP a ZP, termíny
    - DoBPŠ a dohody dôchodcov s uplatnenou výnimkou
    - Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania

7. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
    - Vymeriavací základ pre SP a ZP, odpočítateľná položka na ZP
    - Vykazovanie pracovného pomeru a dohôd na SP 
    - Príjmy po skončení zamestnania a príjmy počas materskej a rodičovskej dovolenky
    - Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom v SP a ZP
    - Vykazovanie DoBPŠ a dohôd dôchodcov v SP
    - Evidenčný list dôchodkového poistenia

60,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o.

Miesto konania : Nitra, Agroinštitút, Akademická 4
Začiatok : 30.10.2019 o 9.00 hod, prezentácia od 8.30 hod

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Pracovný čas, nadčas.
    - Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
    - Nadčas

2. Mzda, mzdové zvýhodnenia , sviatok, náhradné voľno
    - Základná mzda, minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
    - Príplatky za sobotu a nedeľu, nočnú prácu, sťažené prostredie
    - Príplatky za nadčas, za prácu vo sviatok, náhradné voľno

3. Dovolenka, priemerný zárobok.
    - Výpočet nároku na dovolenku, krátenie,
    - Priemerný zárobok, náhrada mzdy

4. Pohotovosť neaktívna a aktívna, limity, nároky

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - Druhy dohôd
    - Odmeňovanie dohodárov, povinné príplatky

6. Pracovný pomer a dohoda v sociálnom a zdravotnom poistení, výnimky, oznamovanie 
    - Pracovné pomery – oznamovacie povinnosti voči SP a ZP pri vzniku, skončení, termíny
    - Pracovný pomer s odvodovou úľavou 
    - Dohody – pravidelný, nepravidelný príjem, oznamovanie do SP a ZP, termíny
    - DoBPŠ a dohody dôchodcov s uplatnenou výnimkou
    - Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania

7. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
    - Vymeriavací základ pre SP a ZP, odpočítateľná položka na ZP
    - Vykazovanie pracovného pomeru a dohôd na SP 
    - Príjmy po skončení zamestnania a príjmy počas materskej a rodičovskej dovolenky
    - Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom v SP a ZP
    - Vykazovanie DoBPŠ a dohôd dôchodcov v SP
    - Evidenčný list dôchodkového poistenia

60,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : Garand edu s.r.o.

Miesto konania : Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3
Začiatok : 20.11.2019 o 9.00 hod, prezentácia od 8.30

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Pracovný čas, nadčas.
    - Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
    - Nadčas

2. Mzda, mzdové zvýhodnenia , sviatok, náhradné voľno
    - Základná mzda, minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
    - Príplatky za sobotu a nedeľu, nočnú prácu, sťažené prostredie
    - Príplatky za nadčas, za prácu vo sviatok, náhradné voľno

3. Dovolenka, priemerný zárobok.
    - Výpočet nároku na dovolenku, krátenie,
    - Priemerný zárobok, náhrada mzdy

4. Pohotovosť neaktívna a aktívna, limity, nároky

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - Druhy dohôd
    - Odmeňovanie dohodárov, povinné príplatky

6. Pracovný pomer a dohoda v sociálnom a zdravotnom poistení, výnimky, oznamovanie 
    - Pracovné pomery – oznamovacie povinnosti voči SP a ZP pri vzniku, skončení, termíny
    - Pracovný pomer s odvodovou úľavou 
    - Dohody – pravidelný, nepravidelný príjem, oznamovanie do SP a ZP, termíny
    - DoBPŠ a dohody dôchodcov s uplatnenou výnimkou
    - Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania

7. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
    - Vymeriavací základ pre SP a ZP, odpočítateľná položka na ZP
    - Vykazovanie pracovného pomeru a dohôd na SP 
    - Príjmy po skončení zamestnania a príjmy počas materskej a rodičovskej dovolenky
    - Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom v SP a ZP
    - Vykazovanie DoBPŠ a dohôd dôchodcov v SP
    - Evidenčný list dôchodkového poistenia

45,00 € Neplatca DPH

Exekučné zrážky zo mzdy

Čo a na základe akých dokladov je možné zamestnancovi zraziť. Aké sú povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s exekučnými zrážkami, možné dôsledky neplnenia povinností. Výpočet výšky zrážky, ako postupovať pri viacerých exekúciách.
Dodávateľ : Mária Víglašská

Miesto konania : Žiar n/Hronom, Pohronské osvetové stredisko, ul. Dukelských hrdinov 21 (za hvezdárňou)
Začiatok : 15.11.2019 o 9.00 hod, prezentácia od 8.30

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Ustanovenia Zákonníka práce , zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.

2. Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa.

3. Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka.

4. Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY.

5. Vyživované osoby.

6. Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2018, zníženie nepostihnuteľnej sumy.

7. Prednostné a neprednostné pohľadávky.

8. Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.

9. Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.

10. Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

40,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Agentúra TEMPO s.r.o.

Miesto konania : COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25
Začiatok 18.11.2019 o 9.00 hod, prezentácia od 8.30

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Ustanovenia Zákonníka práce , zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.

2. Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa.

3. Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka.

4. Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY.

5. Vyživované osoby.

6. Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2018, zníženie nepostihnuteľnej sumy.

7. Prednostné a neprednostné pohľadávky.

8. Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.

9. Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.

10. Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

70,80 € Cena s DPH
Dodávateľ : Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Mieto konania : Žilina, Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336
Začiatok : 22.11.2019 o 9.00 hod, prezentácia od 8.30.

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Ustanovenia Zákonníka práce , zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.

2. Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa.

3. Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka.

4. Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY.

5. Vyživované osoby.

6. Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2018, zníženie nepostihnuteľnej sumy.

7. Prednostné a neprednostné pohľadávky.

8. Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.

9. Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.

10. Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

84,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : RNDr. Ján Balog - ProFuturo

Miesto konania : Košice Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7
Začiatok : 27.11.2019 o 9.00 hod, prezentácia od 8.30

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Ustanovenia Zákonníka práce , zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.

2. Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa.

3. Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka.

4. Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY.

5. Vyživované osoby.

6. Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2018, zníženie nepostihnuteľnej sumy.

7. Prednostné a neprednostné pohľadávky.

8. Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.

9. Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.

10. Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

72,00 € Cena s DPH

Novinky

Videoškolenie Príspevok na rekreáciu  v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Zmeny v dohodách (príplatky, dôchodcovia-200 €) v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Pracovný čas, príplatky, nadčasy pracovné cesty, dovolenky, 13.,14.plat, zmeny v dohodách od 1.7.2018 v predaji!

Článok k novému tlačivu Potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti - informácie o tom, ako majú byť vyplnené nové údaje v tlačive, ktoré súvisia s 13. a 14. platmi.

Videoškolenie Sociálne a zdravotné poistenie komplexne v predaji! Mimoriadne široká problematika a rozsah - 9,5 hod video a tlačený materiál v rozsahu 68 strán. Cena 60 €Materiál je možné zakúpiť aj samostatne za 18 €. Na školeniach je možnosť zakúpiť si videoškolenie alebo materiál za zvýhodnené ceny 50 €, resp. 15 € tu . Pozrite si krátku ukážku videoškolenia.

Článok Príplatky dohodárov od 1.5.2018 tu