Zoznam školení - RNDr. Jana Motyčková

Aktuality v mzdovej učtárni a povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov

Novely Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia, dani zo závislej činnosti, minimálna mzda, zmena v posudzovaní dôchodcov od 1.1.2020 a ďalšie zmeny v mzdovej oblasti 2019/2020. Povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov.
Dodávateľ : Garand edu s.r.o.

Miesto konania : Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3
Začiatok : 28.1.2020 o 9.00 hod, prezentácia od 8.30

Lektor : RNDr. Jana Motyčková

Obsah

1. Minimálna mzda 2020 a súvisiace úpravy
2. Dane, sociálne a zdravotné poistenie – parametre v roku 2020
3. Zmeny v dani z príjmov zo závislej činnosti, zaokrúhľovanie, brutácia príjmu, benefity zamestnancov oslobodené od dane, zmeny v nezdaniteľných častiach, elektronické doručovanie
4. Dokladovanie daňového bonusu od 1.12.2019
5. Športové poukazy
6. Zmeny v platení poistného u dôchodcov
7. Zmluvy o výkone funkcie športového odborníka – zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení
8. Zmeny v dôchodkovom veku (prípadne v dôchodkoch)
9. Ďalšie legislatívne zmeny v mzdovej oblasti (podľa toho, ako budú prijaté v NR SR) – zmeny v Zákonníku práce, v sociálnom poistení, prípadne ďalšie zmeny týkajúce sa mzdovej učtárne
10. Vyhlásenie k dani z príjmov, zmena od 1.1.2020
11. Novela zákona o nelegálnom zamestnávaní
12. Rodičovský príspevok v r. 2020 – podmienky nároku na vyšší príspevok
13. Oznamovacia povinnosť za zamestnancov zaradených do 2.kategórie
14. Ročný výkaz o zamestnávaní ZŤP
15. Vystavenie Potvrdenia o zdaniteľnom príjme

Na školení bude možné zakúpiť knižku Odvody 2020 (autori Jozef Mihál a Jana Motyčková) a ďalšie publikácie Mzdovej encyklopedie RNDr. Jozefa Mihála za zvýhodnenú cenu 10 €.

45,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : IPEKO Zvolen s.r.o.

Miesto konania :  Banská Bystrica, Jednotný majetkový fond - prednášková sála, ČSA 25 (pri PRIORE, bývalý Dom odborov)
Začiatok : 30.1.2020 o 9.00 hod, prezentácia od 8.30 hod

Lektor : RNDr. Jana Motyčková

Obsah

1. Minimálna mzda 2020 a súvisiace úpravy
2. Dane, sociálne a zdravotné poistenie – parametre v roku 2020
3. Zmeny v dani z príjmov zo závislej činnosti, zaokrúhľovanie, brutácia príjmu, benefity zamestnancov oslobodené od dane, zmeny v nezdaniteľných častiach, elektronické doručovanie
4. Dokladovanie daňového bonusu od 1.12.2019
5. Športové poukazy
6. Zmeny v platení poistného u dôchodcov
7. Zmluvy o výkone funkcie športového odborníka – zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení
8. Zmeny v dôchodkovom veku (prípadne v dôchodkoch)
9. Ďalšie legislatívne zmeny v mzdovej oblasti (podľa toho, ako budú prijaté v NR SR) – zmeny v Zákonníku práce, v sociálnom poistení, prípadne ďalšie zmeny týkajúce sa mzdovej učtárne
10. Vyhlásenie k dani z príjmov, zmena od 1.1.2020
11. Novela zákona o nelegálnom zamestnávaní
12. Rodičovský príspevok v r. 2020 – podmienky nároku na vyšší príspevok
13. Oznamovacia povinnosť za zamestnancov zaradených do 2.kategórie
14. Ročný výkaz o zamestnávaní ZŤP
15. Vystavenie Potvrdenia o zdaniteľnom príjme

Na školení bude možné zakúpiť knižku Odvody 2020 (autori Jozef Mihál a Jana Motyčková) a ďalšie publikácie Mzdovej encyklopedie RNDr. Jozefa Mihála za zvýhodnenú cenu 10 €.

45,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o.

Miesto konania : Prievidza,  Hotel MAGURA, Nám. J. C. Hronského 2
Začiatok : 17.02.2020 o 8.30 hod, prezentácia od 8.00 hod

Lektor : RNDr. Jana Motyčková

Obsah

1. Minimálna mzda 2020 a súvisiace úpravy
2. Dane, sociálne a zdravotné poistenie – parametre v roku 2020
3. Zmeny v dani z príjmov zo závislej činnosti, zaokrúhľovanie, brutácia príjmu, benefity zamestnancov oslobodené od dane, zmeny v nezdaniteľných častiach, elektronické doručovanie
4. Dokladovanie daňového bonusu od 1.12.2019
5. Športové poukazy
6. Zmeny v platení poistného u dôchodcov
7. Zmluvy o výkone funkcie športového odborníka – zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení
8. Zmeny v dôchodkovom veku (prípadne v dôchodkoch)
9. Ďalšie legislatívne zmeny v mzdovej oblasti (podľa toho, ako budú prijaté v NR SR) – zmeny v Zákonníku práce, v sociálnom poistení, prípadne ďalšie zmeny týkajúce sa mzdovej učtárne
10. Vyhlásenie k dani z príjmov, zmena od 1.1.2020
11. Novela zákona o nelegálnom zamestnávaní
12. Rodičovský príspevok v r. 2020 – podmienky nároku na vyšší príspevok
13. Oznamovacia povinnosť za zamestnancov zaradených do 2.kategórie
14. Ročný výkaz o zamestnávaní ZŤP
15. Vystavenie Potvrdenia o zdaniteľnom príjme

Na školení bude možné zakúpiť knižku Odvody 2020 (autori Jozef Mihál a Jana Motyčková) a ďalšie publikácie Mzdovej encyklopedie RNDr. Jozefa Mihála za zvýhodnenú cenu 10 €.

60,00 € Cena s DPH

Aktuality v mzdovej učtárni 2020. Ročné zúčtovanie dane za rok 2019

Zmeny v mzdovej oblasti 2020, parametre, výmera dovolenky, športový príspevok, zmeny v posudzovaní dôchodcov, potvrdenie o zdaniteľnom prijme, ročné zúčtovanie dane.
Dodávateľ : SOMI Trenčín, spol. s.r.o.

Miesto konania : Trenčín, Mierové námestie 19, galéria Vážka (prechod Zlatá Fatima)
Začiatok : 31.1.2020 o 9.00 hod, prezentácia od 8.30

Lektor : RNDr. Jana Motyčková a Zuzana Múdra

OBSAH 

Minimálna mzda 2020 a súvisiace úpravy.
Sociálne a zdravotné poistenie, dane – parametre v r. 2020.
Výmera dovolenky v r. 2020.
Novela zákona o nelegálnom zamestnávaní.
Zmluvy o výkone funkcie športového odborníka – zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení.
Zmeny v platení poistného u dôchodcov od 1.1.2020
Dôchodkový vek, posudzovanie dôchodkového veku pri poistnom, minimálny dôchodok.
Rodičovský príspevok v r. 2020 – podmienky nároku na vyšší príspevok.
Oznamovacia povinnosť za zamestnancov zaradených do 2.kategórie.
Ročný výkaz o zamestnávaní ZPS zamestnancov.
Zmeny v dani z príjmov zo závislej činnosti – zaokrúhľovanie, úprava NČZD, brutácia príjmu, benefity zamestnancov oslobodené od dane, elektronické doručovanie.
Dokladovanie daňového bonusu od 1.12.2019.
Vyhlásenie k dani z príjmov – zmena od 1.1.2020.
Vystavenie Potvrdenia o zdaniteľnom príjme – rekreačný príspevok.
Ročné zúčtovanie dane za rok 2019.
Uzavretie roka 2019.
Tlačivá k dani z príjmov zo závislej činnosti.

54,00 € Cena s DPH    Vypredané   
Dodávateľ : SOMI Trenčín, spol. s.r.o.

Miesto konania : Trenčín, Galéria Vážka, Mierové námestie 19 - vstup z prechodu Zlatá Fatima
Začiatok : 14.2.2020 o 9.00, prezentácia od 8.30, predpokladané skončenie o 14.00 hod

Lektor : RNDr. Jana Motyčková a Zuzana Múdra

OBSAH 

Minimálna mzda 2020 a súvisiace úpravy.
Sociálne a zdravotné poistenie, dane – parametre v r. 2020.
Výmera dovolenky v r. 2020.
Novela zákona o nelegálnom zamestnávaní.
Zmluvy o výkone funkcie športového odborníka – zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení.
Zmeny v platení poistného u dôchodcov od 1.1.2020
Dôchodkový vek, posudzovanie dôchodkového veku pri poistnom, minimálny dôchodok.
Rodičovský príspevok v r. 2020 – podmienky nároku na vyšší príspevok.
Oznamovacia povinnosť za zamestnancov zaradených do 2.kategórie.
Ročný výkaz o zamestnávaní ZPS zamestnancov.
Zmeny v dani z príjmov zo závislej činnosti – zaokrúhľovanie, úprava NČZD, brutácia príjmu, benefity zamestnancov oslobodené od dane, elektronické doručovanie.
Dokladovanie daňového bonusu od 1.12.2019.
Vyhlásenie k dani z príjmov – zmena od 1.1.2020.
Vystavenie Potvrdenia o zdaniteľnom príjme – rekreačný príspevok.
Ročné zúčtovanie dane za rok 2019.
Uzavretie roka 2019.
Tlačivá k dani z príjmov zo závislej činnosti.

54,00 € Cena s DPH

Novinky

Videoškolenie Aktuality v mzdovej učtárni 2020 v predaji za cenu 25 €.

Videoškolenie Príspevok na rekreáciu  v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Zmeny v dohodách (príplatky, dôchodcovia-200 €) v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Pracovný čas, príplatky, nadčasy pracovné cesty, dovolenky, 13.,14.plat, zmeny v dohodách od 1.7.2018 v predaji!

Článok k novému tlačivu Potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti - informácie o tom, ako majú byť vyplnené nové údaje v tlačive, ktoré súvisia s 13. a 14. platmi.

Videoškolenie Sociálne a zdravotné poistenie komplexne v predaji! Mimoriadne široká problematika a rozsah - 9,5 hod video a tlačený materiál v rozsahu 68 strán. Cena 60 €Materiál je možné zakúpiť aj samostatne za 18 €. Na školeniach je možnosť zakúpiť si videoškolenie alebo materiál za zvýhodnené ceny 50 €, resp. 15 € tu . Pozrite si krátku ukážku videoškolenia.