Exekučné zrážky zo mzdy, zmeny v dohodách v r. 2018

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Obsah školenia

1. Zmeny v dohodách v r. 2018
    - príplatky dhodŕov zmluvné dojednania
    Dohody dôchodcov od 1.7.2018 :
    - príjem do 200 €, uplatňovanie výnimky pre SP;
    - oznamovacie povinnosti voči SP pri vzniku dohody, počas trvania dohody;
    - vykazovanie dohôd dôchodcov;
    - ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;
    - predčasný starobný dôchodca a zdravotné poistenie z dohody;

2. Zrážky zo mzdy 

     - Ustanovenia Zákonníka práce , zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky
     - Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa
     - Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka
     - Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY
     - Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2018, vyživované osoby
     - Prednostné a neprednostné pohľadávky
     - Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY
     - Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa
     - Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca

Novinky

Videoškolenie Príspevok na rekreáciu  v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Zmeny v dohodách (príplatky, dôchodcovia-200 €) v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Pracovný čas, príplatky, nadčasy pracovné cesty, dovolenky, 13.,14.plat, zmeny v dohodách od 1.7.2018 v predaji!

Článok k novému tlačivu Potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti - informácie o tom, ako majú byť vyplnené nové údaje v tlačive, ktoré súvisia s 13. a 14. platmi.

Videoškolenie Sociálne a zdravotné poistenie komplexne v predaji! Mimoriadne široká problematika a rozsah - 9,5 hod video a tlačený materiál v rozsahu 68 strán. Cena 60 €Materiál je možné zakúpiť aj samostatne za 18 €. Na školeniach je možnosť zakúpiť si videoškolenie alebo materiál za zvýhodnené ceny 50 €, resp. 15 € tu . Pozrite si krátku ukážku videoškolenia.

V Postservise sme doplnili možnosť stiahnuť všetky príspevky v pdf formáte.

Článok Príplatky dohodárov od 1.5.2018 tu