Novela Zákonníka práce od 1.3.2021 a zmeny v dávkach sociálneho poistenia od 1.4.2021

1. Novela Zákonníka práce od 1.3.2021
    - Domácka práca od 1.3.2021
    - Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021
    - Ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021 (dohody študentov, dovolenky,...)

2. Zmeny v dávkach sociálneho poistenia od 1.4.2021
    
- Podmienky nároku na ošetrovné od 1.4.2021, ošetrovné v ochrannej lehote
    - Krátkodobé ošetrovné, dlhodobé ošetrovné, ošetrovné v čase mimoriadnej situácie
    - Ošetrovné a platenie poistného do SP, oznamovanie do ZP, dokladovanie
    - Ošetrovné - príklady
    - Tehotenské, podmienky nároku, výška
    - Ako neprísť o tehotenské
    - Tehotenské štipendium

3. Daňový bonus na dieťa v RZD 2020 - zmena prijatá 29.1.2021
   
- Započítanie príjmov z ošetrovného a iných príjmov
    - preukazovanie

Stiahnite si článok v PDF