Mzdová učtáreň v januári 2021

lektor : RNDr. Jana Motyčková

1. Mzdová učtáreň v čase mimoriadnej situácie
    - Výmera dovolenky v r.2020/2021, výpočet nároku na dovolenku – starostlivosť o dieťa, dlhodobé ošetrovné, prekážka na strane zamestnávateľa
    - Aktuálne podmienky nároku na ošetrovné
    - Úrazový príplatok pri PN – COVID 19
    - Pandemický rodičovský príspevok vs rodičovská dovolenka
    - Zmena výšky úväzku zamestnancov – dopad na dovolenky, nadčasy, výšku mzdy a priemerný zárobok
    - Ukončenie zamestnania v súvislosti s príspevkami Prvá pomoc (plus)
    - Vznik/zánik poistenia szčo v súvislosti s koronakrízou
    - Otázky a odpovede

2. Parametre v r.2021 
    - Minimálna mzda, sadzby príplatkov, zákonné zmeny
    - Daňové parametre
    - SP, ZP a iné parametre

3. Zmeny v sociálnom poistení od r. 2021
    - Zavedenie identifikačného čísla právneho vzťahu v SP od 1.1.2021
    - Zmeny v oznamovacích povinnostiach zamestnávateľa, zmeny pri PN, OČR, materskom
    - Zmeny v dôchodkovom veku, prechodné ustanovenia, vplyv na platenie poistného
    - Zmeny v minimálnom dôchodku
    - Ďalšie zmeny sociálnom poistení

4. Zmeny v zdravotnom poistení – elektronické oznamovanie 

5. Zmeny v zákone o dani z príjmu – závislá činnosť 
    - Zmeny v nezdaniteľných častiach, daňovom bonuse na deti, dokladovanie dôchodku
    - Zmeny vo vyhlásení, postupov pri ročnom zúčtovaní dane
    - Nepeňažné plnenie – doprava do zamestnania
    - Letná a vianočná odmena v r. 2021

6. Daňové povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov
    - Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v r. 2021
    - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch    
    - Termíny v súvislosti s RZD (potvrdenie, žiadosť, RZD)

Stiahnite si článok v PDF