Mzdová učtáreň v čase mimoriadnej situácia a zmeny v r 2021

lektor : RNDr. Jana Motyčková

O B S A H

1. Mzdová učtáreň v čase mimoriadnej situácie
    - PN, karanténna PN, neplatené voľno alebo absencia po celoplošnom testovaní
    - Podmienky nároku na ošetrovné po 23.9.2020
    - Úrazový príplatok pri PN – COVID 19
    - Pandemický rodičovský príspevok vs rodičovská dovolenka
    - Možnosť predlžovania PP na dobu určitú
    - Výmera dovolenky v r.2020/2021, výpočet nároku na dovolenku – starostlivosť o dieťa, dlhodobé ošetrovné, prekážka na strane zamestnávateľa

2. Projekt prvá pomoc plus
    - Opatrenie 1 a opatrenie 3A/3B - zmeny podmienok a výška príspevkov, príklady
    - Opatrenie 2 a 4 - zmeny podmienok a výška príspevkov
    - Opatrenie 5 (SOS dotácia) - zmeny

3. Prehľad zmien v mzdových predpisoch za 2. polrok 2020
    - Predkladanie eldp do SP
    - Úprava dôchodkového veku
    - 13. dôchodok v r. 2020

4. Zmeny v mzdovej učtárni v r. 2021
    - Minimálna mzda 2021, zmeny v príplatkoch a súvisiace úpravy
    - Daňové parametre, zmeny týkajúce sa príjmu zo závislej činnosti
    - Zmeny nezdaniteľných častí, daňového bonusu na deti, postupov pri RZD
    - Letná, vianočná odmena a rekreačný príspevok v r. 2021
    - Zmeny v dokladovaní dôchodku u zamestnávateľa
    - Elektronické oznamovanie do ZP
    - Sociálne a zdravotné poistenie – parametre v roku 2021
    - Zavedenie identifikačného čísla sociálneho poistenia od 1.1.2021
    - Zmeny v ošetrovnom v r. 2021
    - pripravovaný „Kurzarbeit“ a ďalšie zmeny v sociálnom poistení
    - Tehotenská dávka a tehotenský príspevok – pripravovaná zmena od 4/2021
    - Minimálny dôchodok - zmeny
    - pripravvané Zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021 (dohody študentov, stravné, dovolenky,...)
    - Ďalšie legislatívne zmeny v mzdovej oblasti (podľa toho, ako budú prijaté v NR SR)5. 

5. Diskusia

Stiahnite si článok v PDF