Dávky nemocenského poistenia v r.2021

lektor : RNDr. Jana Motyčková

1. Druhy dávok nemocenského poistenia, výška, doba poskytovania počas mimoriadnej situácie
    - Nemocenské
    - Ošetrovné, dlhodobé ošetrovné od 1.4.2021
    - Materské matky, materské otca od 1.5.2021
    - Tehotenské od 1.4.2021
    - Vyrovnávacia dávka

2. Podmienky nároku na nemocenské dávky
    - Všeobecné podmienky, ochranná lehota
    - Špecifické podmienky jednotlivých dávok
    - Podmienky u zamestnancov, szčo, dobrovoľne poistených osôb

3. Výška dávky
    - Určenie denného vymeriavacieho základu
    - Rozhodujúce obdobie zamestnanci, szčo, dobrovoľne poistené osoby
    - Súbeh nárokov, posudzovanie pri súbehu poistení
    - Možnosti dosiahnutia vyššej dávky
    - Možnosť prepočtu dávky po novele od 10.4.2021/1.7.2021, u koho má význam

4. Príklady, otázky – otázky a konkrétne prípady môžete zasielať vopred, budú riešené počas školenia.

Stiahnite si článok v PDF