Dávky nemocenského poistenia v r.2021

lektor : RNDr. Jana Motyčková

1. Náhrada príjmu pri PN

2.  Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky
    - Ochranná lehota 
    - Podmienky nároku u zamestnancov
    - Podmienky nároku pre povinne poistené szčo a dobrovoľne nemocensky poistené osoby

3. Druhy dávok, podmienky nároku na jednotlivé dávky
    - Nemocenské, predĺženie podpornej doby od 1.5.2021
    - Ošetrovné, zmeny od 1.4.2021, dhodobé ošetrovné
    - Ošetrovné v čase krízovej situácie v súvislosti s COVID-19 (pandemické ošetrovné)
    - Výška ošetrovného, možnosť prepočtu dávky po novele od 10.4.2021/1.7.2021, u koho má význam
    - Tehotenské od 1.4.2021
    - Vyrovnávacia dávka
    - Materské matky, materské otca, zmena od 1.5.2021

4. Výška dávky - denný vymeriavací základ
    - DVZ, rozhodujúce obdobie
    - Rozhodujúce obdobie - zamestnanci
    - Rozhodujúce obdobie - szčo
    - RO - dobrovoľne poistené osoby
    - Pravdepodobný DVZ

5. Príklady a otázky

Stiahnite si článok v PDF