Nové tlačivá - OOP a pre minimálny preddavok ZP

Boli zverejnené upravené tlačivá (vzory) pre uplatňovanie OOP pre DoBPŠ a dohody dôchodcov tu : vzor OOP

Ide iba o vzor, čiže nejde o povinný predpísaný formulár. Ak už dohodár podpísal uplatnenie OOP na tlačive zverejnenom 1.12.2022, táto OOP je platná a dohodári nepodpisujú ďalšie oznámenie.

Oznámenie je upravené z dvoch dôvodov :
1. v pôvodnom oznámení, bolo možné určiť účinnosť od neskoršieho, ako nasledujúceho mesiaca, čo podľa SP nie je možné.
2. v oznámení bola doplnená možnosť ukončiť uplatňovanie OOP, na čo doteraz vzor tlačiva chýbal.

Na stránke MZ SR boli zverejnené nové výkazy a štruktúry výkazov preddavkov na ZP a vzor oznámenia zamestnanca na účely neupatňovania minimálneho preddavku na zdravotné poistenie tu : Oznámenie na neuplatnenie minimálneho preddavku zamestnanca

Bližšie informácie nájdete vo videoškolení Novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2023 alebo v Balíku Novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2023.

Stiahnite si článok v PDF