Pripravované zmeny v predčasnom starobnom dôchodku od 1.8.2022

autor : RNDr. Jana Motyčková

(Návrh novely zákona č. 461/2003 Z.z. je v NR SR v prvom čítaní)

Pripravovaná zmena pri priznávaní predčasných starobných dôchodkov (PSD) spočíva v tom, že PSD Sociálna poisťovňa od 1.8.2022 prizná, len ak jeho výška bude aspoň v sume  minimálneho dôchodku, ktorá by patrila poistencovi za dobu kvalifikovaného poistenia získanú ku dňu podania žiadosti o predčasný starobný dôchodok. Ak poistenec ku dňu podania žiadosti o PSD nezískal aspoň 30 rokov kvalifikovaného poistenia, PSD sa prizná, len ak jeho výška je aspoň vo výške minimálneho dôchodku, ktorý patrí za 30 rokov kvalifikovaného poistenia (ďalej len minimálny dôchodok).

Do 31.7.2022 platí, že suma PSD musí byť pri priznaní vyššia ako 1,2- násobok životného minima. Do 30.6.2021 je PSD priznaný, ak je aspoň 261,70 €. Od 1.7. by malo byť životné minimum 233 € (prezentované v médiách, ešte neschválené), čo by znamenalo, že od 1.7.2022 do 31.7.2022 Sociálna poisťovňa PSD prizná, len ak bude aspoň vo výške 279,70 € (vyššie ako 1,2x233, PSD sa zaokrúhľuje na 10 eurocentov nahor).

Od 1.8.2022 má byť minimálna priznaná suma PSD 334,30 €, a táto suma platí len pre poistenca, ktorý pred podaním žiadosti o PSD mal najviac 30 rokov (menej ako 31 rokov) kvalifikovaného poistenia (napríklad 25,1111 rokov, 30,6666 roka). Ak napr. poistenec pred podaním žiadosti o PSD získal 36,8596 rokov kvalifikovaného poistenia, PSD mu SP prizná, len ak PSD je aspoň vo výške 359,60 (minimálny dôchodok pre 36 rokov kvalifikovaného poistenia).

Poistencom, ktorí plánujú žiadať o PSD a obávajú sa, že ich výška PSD by po 1.8.2022 nebola dostatočná na priznanie, odporúčam o PSD požiadať pred 1.8.2022.

Pri posúdení tejto podmienky u sporiteľa (účastníka v II. pilieri) sa kontroluje súčet súm PSD a PSD zo starobného sporenia voči sume minimálneho dôchodku.

Prepodkladá sa, že novela bude prijatá na schôdzi NR SR, ktorá sa začína 14.6.2022.

Viac informácií o tejto téme, ale aj o ďalších zmenách v dôchodkovom systéme sa dozviede na priprvovaných webinároch :
- krátky webinár Zmeny v dôchodkovom systéme 2022/2023.
- alebo komplexný webinár Dôchodky zo sociálneho poistenia 2022/2023.
Oba sa budú konať 29.6.2022.

www.mzdymotyckova.sk

 

Stiahnite si článok v PDF