Daňové povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov 2020/2021

1. Zmeny v dani z príjmov zo závislej činnosti a daňové parametre v r. 2021
    - Daňové parametre 2021 – závislá činnosť
    - Zmeny v nezdaniteľných častiach, daňovom bonuse na deti, dokladovanie dôchodku
    - Nepeňažné plnenie – doprava do zamestnania
    - Letná a vianočná odmena v r. 2021

2. Daňové povinnosti zamestnávateľa
    - Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v r. 2021
    - Termíny v súvislosti s RZD
    - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
    - Ročné zúčtovanie dane (vs. daňové priznanie)

3. Ročné zúčtovanie dane za rok 2020
    - Žiadosť o ročné zúčtovanie dane
    - Nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, na manžela/manželku, na DDS, na kúpeľnú starostlivosť – podmienky, uplatňovanie, dokladovanie, výpočet
    - Daňový bonus na dieťa a DB na zaplatené úroky – podmienky, doklady, výpočet
    - Dodatočne uplatnené poistné a príspevky v RZD
    - Letná a vianočná odmena potvrdení a v RZD
    - Rekreačné príspevky, príspevky na športovú činnosť dieťaťa v potvrdení o zdaniteľnom príjme a v RZD
    -Výpočet dane a vysporiadanie daňových nedoplatkov a preplatkov, oprava chýb

Stiahnite si článok v PDF