Sociálne a zdravotné poistenie komplexne - 2 dňový seminár

OBSAH 1.deň

Sociálne a zdravotné poistenie – základné pojmy, povinnosti, vykazovanie, vymeriavací základ.

1. Pojem zamestnanca v sociálnom a zdravotnom poistení, výnimky z platenia poistného.

2. Prerušenie poistenia, vylúčenie povinnosti platiť poistné.

3. Oznamovacie povinnosti voči SP a ZP
    – dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    – DoBPŠ a dohody dôchodcov
    – odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných
    – štatutári, spoločníci, príkazné zmluvy
    – starostovia, poslanci
    – súbežné právne vzťahy

4. Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania
    – neplatené voľno, absencia, štrajk
    – práceneschopnosť, materská a rodičovská dovolenka, materské otca
    – práceneschopnosť a materské štatutára, dohodára

5. Vymeriavací základ, vykazovanie v SP a ZP
    – zamestnanci s pravidelným príjmom
    – zamestnanci s nepravidelným príjmom
    – dohodári
    – príjem po skončení poistenia
    – príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu

 

OBSAH 2.deň

Sociálne a zdravotné poistenie – nemocenské dávky, ELDP, EÚ, szčo, poistenci štátu

1. Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN
    – podmienky nároku zamestnanca, štatutára, dohodára
    – denný vymeriavací základ, určenie výšky dávky
    – oznamovanie, vykazovanie

2. Špecifické prípady v nemocenských dávkach, podmienky nároku, vykazovanie, oznamovanie
    – PN po odpracovaní časti zmeny
    – nemocenské, materské štatutára, dohodára
    – nároky a vykazovanie pri súbežných právnych vzťahoch
    – otec "na materskej" - oznamovacie povinnosti otca, matky, zamestnávateľa
    – práca popri materskej – možnosti, oznamovanie, platenie poistného, vykazovanie
    – žena na materskej dovolenke nepoberajúca materské

3. Evidenčný list dôchodkového poistenia.
    – pracovné pomery, dohody, zamestnanci s nepravidelným príjmom, odvodová úľava
    – práceneschopnosť, materská dovolenka, materské štatutára, otec „na materskej“

4. Sociálne a zdravotné poistenie pri práci v EÚ, osôb z EÚ na Slovensku
    – poistenie závislých osôb
    – zdravotná starostlivosť
    – započítanie dôb pre dávky na Slovensku

5. Samostatne zárobkovo činná osoba
    – definícia szčo v sociálnom a zdravotnom poistení
    – vznik a zánik poistenia, oznamovacie povinnosti
    – vymeriavací základ szčo, platenie poistného, platenie počas PN, materskej, popri zamestnaní
    – szčo a poistenec štátu v zdravotnom poistení

6. Poistenci štátu v sociálnom poistení, v zdravotnom poistení, význam
    – dôchodkové poistenie štátom – okruh osôb, podmienky, prihlasovanie
    – poistenci štátu v zdravotnom poistení – podmienky, preukazovanie

Novinky

Videoškolenie Príspevok na rekreáciu  v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Zmeny v dohodách (príplatky, dôchodcovia-200 €) v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Pracovný čas, príplatky, nadčasy pracovné cesty, dovolenky, 13.,14.plat, zmeny v dohodách od 1.7.2018 v predaji!

Článok k novému tlačivu Potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti - informácie o tom, ako majú byť vyplnené nové údaje v tlačive, ktoré súvisia s 13. a 14. platmi.

Videoškolenie Sociálne a zdravotné poistenie komplexne v predaji! Mimoriadne široká problematika a rozsah - 9,5 hod video a tlačený materiál v rozsahu 68 strán. Cena 60 €Materiál je možné zakúpiť aj samostatne za 18 €. Na školeniach je možnosť zakúpiť si videoškolenie alebo materiál za zvýhodnené ceny 50 €, resp. 15 € tu . Pozrite si krátku ukážku videoškolenia.

V Postservise sme doplnili možnosť stiahnuť všetky príspevky v pdf formáte.

Článok Príplatky dohodárov od 1.5.2018 tu