Zmeny v dávkach SP od apríla/mája 2021

OBSAH

1. Zmeny v nemocenských dávkach v apríli 2021
    - Zmeny v nároku na materské (otcov)
    - Predĺženie poberania nemocenského v mimoriadnej situácii
    - Zmeny v ošetrovnom - zvýšenie dávky, možnosť prehodnotenia výšky dávky
    - Zvýšenie nemocenského
    - Zmena podmienok úrazového príplatku COVID

2. Zmeny v iných dávkach
    - Predĺženie poberania dávky v nezamestnanosti počas mimoriadnej situácie
    - Zmena v minimálnom dôchodku od mája 2021

3. Tehotenské a tehotenské štipendium

4. Zmeny v ošetrovnom a dlhodobé ošetrovné od 1.4.2021Stiahnite si článok v PDF