Výpočet zrážky zo mzdyObdobie: od 1.7.2024 do 30.6.2025

Druh zrážky ZS na povinného ZS na vyž. osoby Prvá tretina Druhá tretina Výška zrážky
Neprednostná pohľadávka 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prednostná pohľadávka 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Výživné pre maloleté dieťa 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Pokuty za priestupky, pri ktorých je možné zrážku vykonať aj z dávok (nie exekúcia) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €