In House školenia

IN HOUSE - Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky zo mzdy

Čo môže zamestnávateľ zamestnancovi zraziť zo mzdy a na základe akých podkladov. Dohody o zrážkach postúpené zamestnávateľovi. Poradie zrážok, výpočet výšky exekučných a iných zrážok, príklady, aj v prípade kombinácie viacerých druhov zrážok. Povinnosti zamestnávateľa voči exekútorom alebo iným osobám a inštitúciám. Dôsledky vyhlásenia konkurzu na zamestnanca.

IN HOUSE - Riadenie pracovného času, nadčasy, dovolenky (vedúci zamestnanci a mzdové učtárne)

Určené predovšetkým pre vedúcich zamestnancov - rozvrhovanie pracovného času, pravidlá, podmienky a spôsob určenia pracovného času, nadčasu a pohotovosti. Určenie čerpania dovolenky.

IN HOUSE - Vybrané témy

Témy po dohode so zákazníkom

Novinky

Videoškolenie Príspevok na rekreáciu  v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Zmeny v dohodách (príplatky, dôchodcovia-200 €) v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Pracovný čas, príplatky, nadčasy pracovné cesty, dovolenky, 13.,14.plat, zmeny v dohodách od 1.7.2018 v predaji!

Článok k novému tlačivu Potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti - informácie o tom, ako majú byť vyplnené nové údaje v tlačive, ktoré súvisia s 13. a 14. platmi.

Videoškolenie Sociálne a zdravotné poistenie komplexne v predaji! Mimoriadne široká problematika a rozsah - 9,5 hod video a tlačený materiál v rozsahu 68 strán. Cena 60 €Materiál je možné zakúpiť aj samostatne za 18 €. Na školeniach je možnosť zakúpiť si videoškolenie alebo materiál za zvýhodnené ceny 50 €, resp. 15 € tu . Pozrite si krátku ukážku videoškolenia.

Článok Príplatky dohodárov od 1.5.2018 tu