Mzdová učtáreň na prelome rokov 2020/2021

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Mzdová učtáreň na prelome rokov 2020/ 2021

1. Mzdová učtáreň v čase mimoriadnej situácie
    - Nárok na ošetrovné po 23.9.2020
    - Úrazový príplatok COVID
    - Rodičovský prśiepvok COVID od 1.11.2020
    - Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú od 17.6.2020
    - Prekážka v práci na strane zamestnávateľa
    - Dovolenka v r.2020/2021, určenie čerpania dovolenky
    - Ukončenie zamestnania v súvislosti s príspevkami Prvá pomoc plus
    - Zníženie úväzku zamestnancov – dopad na dovolenky, nadčasy, výšku mzdy a priemerný zárobok

2. Zmeny v priebehu roku 2020
    - Predkladanie eldp do SP
    -  13. dôchodok

3. Parametre v r.2021
    - Minimálna mzda, sadzby príplatkov, zákonné zmeny
    - Daňové parametre
    - SP, ZP a iné parametre

4. Zmeny v sociálnom poistení od r. 2021
    - Zavedenie identifikačného čísla právneho vzťahu v SP od 1.1.2021
    - Zmeny v oznamovacích povinnostiach zamestnávateľa
    - Zmeny v dôchodkovom veku, prechodné ustanovenia
    - Zmeny v minimálnom dôchodku
    - Ďalšie zmeny v sociálnom poistení

5. Zmeny v zdravotnom poistení – elektronické oznamovanie

6. Zmeny v zákone o dani z príjmu – závislá činnosť
    - Zmeny v nezdaniteľných častiach, daňovom bonuse na deti, dokladovanie dôchodku
    - Zmeny vo vyhlásení, v ročnom zúčtovaní dane
    - Zmeny v plenniach oslobodených od dane 

7. Ďalšie zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť v priebehu r. 2021
    - Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021
    - Tehotenská dávka a tehotenské štipendium
    - Domácka práca a telepráca od 1.3.2021
    - Finančný príspevok na stravovanie
    - Ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021 (dohody mladistvých a DoBPŠ, ,...)

    

Stiahnite si článok v PDF