Aktuality v mzdovej učtárni 2020

Aktuality v mzdovej učtárni 2020

12,00 €

Kód produktu: 2020-Aktual Neplatca DPH
Dodávateľ: Micro Invent s.r.o.

Aktuality v mzdovej učtárni 2020
materiál k semináru
autor : RNDr. Jana Motyčková 
rozsah : 37 A4 strán textu + prílohy, viazané

1. Novely Zákonníka práce
    - Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
    - Základná výmera dovolenky v r. 2020

2. Novela zákona proti byrokracii
    - Dokladovanie daňového bonusu na dieťa od 1.12.2019

3. Novely daňového zákona 
    - Zaokrúhľovanie
    - Úprava nezdaniteľných častí základu dane
    - Brutácia nepeňažného príjmu
    - Zmeny v príjmoch oslobodených od dane
    - Nezdaniteľná časť na kúpeľnú starostlivosť
    - Vyhlásenie k dani z príjmov a elektronické doklady
    - Lehota na opravu dane
    - Znížená sadzba dane pre malých podnikateľov

4. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení
    - Športovci - cudzinci
    - Novela 225/2019 Z.z. 
    - Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka od 1.1.2020 v SP a ZP
    - Zmeny v dôchodkovom veku
    - Zmeny v posudzovaní dôchodcov pri platení poistného
    - Minimálny dôchodok od 1.1.2020
    - Novela zákona o poberaní vianočného dôchodku

5. Zmeny ďalších zákonov
    - Zmeny v nelegálnom zamestnávaní
    - Zmena rodičovského príspevku v roku 2020

6. RZD a RZZP – letná, vianočná odmena, rekreačný príspevok
    - Letná a vianočná odmena v potvrdení o zdaniteľnom príjme (2019/2020)
    - Letná a vianočná odmena vyplatená u viacerých zamestnávateľov
    - Rekreačný príspevok

7. Mzdové veličiny platné v r. 2020
    - Minimálna mzda, minimálne mzdové sadzby v r.2020
    - Daňové parametre v roku 2020 a 2019
    - Parametre – sociálne a zdravotné poistenie a iné

8. Povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov 
    - Oznamovacia povinnosť za zamestnancov zaradených do 2. kategórie 
    - Ročný výkaz o zamestnávaní ZPS občanov

ks