Mzdová učtáreň na prelome rokov 2020/2021

Dodatky ku školeniu

NČZD na daňovníka
Pri výpočte NČ základu dane na daňovníka, ak základ dane z aktívnych príjmov je nad 19506,56 € vo vzorci :
NČZD : (44,2xžm) 9290,84 – základ dane/4 
sa suma základ dane/4 zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

NČZD na manželku
Pri vypočte NČZD na manželku, ak základ dane daňovníka (z tzv. aktívnych príjmov) je nad 37163,36 €, vo vzorci :
NČ = (13326,68 – základ dane/4 – príjem manžela(-ky)
sa suma základ dane/4 sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky
Ak podmienky na priznanie NČ na manźelku nie sú splnené celý rok 1/12 ročnej NČZD sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky, až zaokrúhlená suma sa násobí počtom mesiacom (je uvedené aj vo videu a materiáli)

Výpočet dane
Ak základ dane je nad 37163,36 €, osobitne sa zaokrúhľuje na eurocenty matemicky 19 % z 37163,36 a osobitne 25 % zo sumy nad 37163,36.

Príklad 
Základ dane je 37163,41
Výpočet dane :
19 % z 37163,36 = 7061,0384, zakr. 7061,04 €
25 % z 37163,341-37163,36 = 25 % z 0,05 = 0,0125, zakr. 0,01 €
Spolu daň : 7061,04 + 0,01 = 7061,05 €

Stiahnite si postservis v PDF 

Pre prepočet dovolenky pri znížení úväzku pozrite príkaldy v kap. 1.8. + ak sa úväzok mení na nerovnomerne rozvrhnutý, tak týždňovm dovolenky po zmene je toľko dní, koľko zamestnancovi pripadá na týždeň v priemere zmien (po zmene úväzku). Ak potrebujete dovysvetliť, tak dajte konkrétny prípklad.

Obsah

Novinky

Videoškolenie Mzdová učtáreň na prelome rokov 2020/2021  v predaji za 40 €, v cene aj materiál a postservis.