Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky (od 1.7.2019)

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky (od 1.7.2019)

10,00 €

Kód produktu: EXE1906 Neplatca DPH
Dodávateľ: Micro Invent s.r.o.

Autor : RNDr. Jana Motyčková
rozsah : 24 strán A4, hrebeňo vá väzba

Obsah 
- Pravidlá pre zrážanie podľa Zákonníka práce
- Prednostné a nepresnostné pohľadávky
- Vyživované osoby
- Výška zrážky - tretinový systém, príklady
- Exekučné zrážky pri viacerých platiteľoch príjmu, príklady
- Vyššie alebo nižšie zrážky, zodpovednosť zamestnávateľa
- Výška zrážky pri viacerých exekúciach, príklady
- Zistenie čistej mzdy pre exekučné zrážky
- Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, oznamovanie, potvrdenia, súčinnosť, konkurz


ks