Riadenie pracovného času, dovolenky, prekážky, MD, RD

Riadenie pracovného času, dovolenky, prekážky, MD, RD

14,00 €

Kód produktu: PRCAS19 Neplatca DPH
Dodávateľ: Micro Invent s.r.o.

Autor: RNDr. Jana Motyčková
Rozsah : 44 strán textu A4 , hrebeňová väzba

OBSAH

Riadenie pracovného času
    - Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie, pojmy
    - Konto pracovného času
    - Pravidlá pre rozvrhovanie pracovného času
    - Práca nadčas (čo to je, možnosti)
    - Pružný pracovný čas
    - Nadčas - náhradné voľno
    - Sviatok

Pracovná cesta - pracovný čas počas pracovnej cesty

Prekážky v práci
    - Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu
    - Dôležité osobné prekážky v práci, limity, limity pri kratšom pracovnom čase
    - Prekážky na strane zamestnávateľa
    - Ďalšie prekážky v práci
    - Prekážky pri pružnom pracovnom čase
    - oznamovacie povinnosti voči SP a ZP pri prekážkach v práci

Dovolenka
    - Výmera dovolenky, krátenie
    - Určenie čerpania dovolenky
    - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
    - Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Prečerpaná dovolenka

Pracovná pohotovosť

Materská a rodičovská dovolenka
    - Nárok na dovolenku
    - Podmienky nároku na materské
    - Oznamovacie povinnosti voči SP a ZP, vykazovanie
    - Otec poberajúci materské - oznamovanie, vykazovanie
    - Žena na materskej dovolenke, nepoberá materské

 

 


   

ks