Riadenie pracovného času, dovolenky, nadčasy, dohody

Riadenie pracovného času, dovolenky, nadčasy, dohody

10,00 €

Kód produktu: RPCveduci19 Neplatca DPH
Dodávateľ: Micro Invent s.r.o.

Autor : RNDr. Jana Motyčková
Rozsah : 27 strán A4, hrebeňová väzba

OBSAH
Riadenie pracovného času
    - Rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Práca nadčas, príplatky, náhradné voľno 
    - Pružný pracovný čas
    - Evidencia pracovného času 

Pracovná pohotovosť

Dovolenka - určenie čerpania dovolenky, preplateni enevyčerpanej dovolenky

Pracovná cesta (z hľadiska pracovného času a nadčasu)

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - Vśeobecné pravidlá
    - Druhy dohôd a ich charakteristika
    - Podmienky práce mladistvých na dohody