Voľby 2018, odmeňovanie vo verejnej službe 2019, starostovia

Voľby 2018, odmeňovanie vo verejnej službe 2019, starostovia

10,00 €

Kód produktu: mat18VSvolb Neplatca DPH
Dodávateľ: Micro Invent s.r.o.

rozsah : 27 strán A4, hrebeňová väzba

autor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH :

1. Minimálna mzda a minimálne sadzby príplatkov v r. 2019

2. Odmeňovanie zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme od 1.1.2019
    - Pôsobnosť zákona - zmeny od 1.1.2019
    - Platové triedy a platové stupne v r. 2019
    - Stupnice platových taríf v r. 2019, zvýšenia
    - Zmeny v ďalších platových náležitostiach
    - Príplatky určené na hodinu, práca nadčas, príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu, v noci
    - Sviatok
    - Pracovná pohotovosť

 

2. Komunálne voľby 2018 z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia
    - Právne vzťahy v súvislosti s voľbami, daň, SP, ZP
    - Pomocné práce pri voľbách
    - Noví a znovuzvolení starostovia, primátori, povinnosti voči SP, ZP
    - Noví a znovuzvolení poslanci, povinnosti voči SP a ZP, členovia komisií, obecnej rady
    - Evidenčné listy dôchodkového poistenia

3. Odmeňovanie starostov a primátorov miest od 1.12.2018 – novela zákona
    - Plat starostu od 1.12.2018
    - Odstupné
    - Priemerný mesačný plat starostu
    - Dovolenka – nárok, preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

Skladom

 

ks

Novinky

Videoškolenie Príspevok na rekreáciu  v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Zmeny v dohodách (príplatky, dôchodcovia-200 €) v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Pracovný čas, príplatky, nadčasy pracovné cesty, dovolenky, 13.,14.plat, zmeny v dohodách od 1.7.2018 v predaji!

Článok k novému tlačivu Potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti - informácie o tom, ako majú byť vyplnené nové údaje v tlačive, ktoré súvisia s 13. a 14. platmi.

Videoškolenie Sociálne a zdravotné poistenie komplexne v predaji! Mimoriadne široká problematika a rozsah - 9,5 hod video a tlačený materiál v rozsahu 68 strán. Cena 60 €Materiál je možné zakúpiť aj samostatne za 18 €. Na školeniach je možnosť zakúpiť si videoškolenie alebo materiál za zvýhodnené ceny 50 €, resp. 15 € tu . Pozrite si krátku ukážku videoškolenia.

V Postservise sme doplnili možnosť stiahnuť všetky príspevky v pdf formáte.

Článok Príplatky dohodárov od 1.5.2018 tu