Aktuality v mzdovej učtárni 2018/2019

Aktuality v mzdovej učtárni 2018/2019

12,00 €

Kód produktu: matAkt2019 Neplatca DPH
Dodávateľ: Micro Invent s.r.o.

Autor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Mzdové veličiny platné v r.2019
    Minimálna mzda, minimálne sadzby príplatkov
    Odmena za produktívnu prácu žiaka
    Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a minimalna mzda
    Parametre v r. 2019 (2018) - daň, SP, ZP , iné

2. Zmeny v zákone o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnej službe, zmeny u starostov
    Platove triedy a platové stupne
    Stupnice platových taríf
    Zmeny v ďalších paltových náležitostiach
    Odmeňovanie starostov, primátorov - novela zákona od 1.12.2018
    Odstupné

3. 13. a 14. plat v roku 2018 a 2019
    13. a 14. plat v potvrdení o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti 2018

4. Príspevok na rekreáciu, rekreačný poukaz
    Zamestnanci
    SZČO

5. Zmeny v sociálno a zdravotnom poistení
    Dôchodkový vek
    Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu
    Novela zákona o sociálnom poistení
    Zmeny v zdravotnom poistení od 30.12.2018

6. Ďalšie zmeny v r.2019 (2018)
    Ubytovanie zamestnana - oslobodenie od dane
    Zvýšenie daňovéo bonusu od 1.4.2019
    Oznamovacia povinnosť za zamestnancov v 2.kategórii
    Povinné oznamovaie voľných pracovných miest
    Nové položky v RZD/DP za rok 2018

7. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - zmeny v r. 2018
    Druhy dohôd, chrakteristika
    Odmena dohodára, príplatky
    Dohody dôchodcov

ks

Novinky

Videoškolenie Príspevok na rekreáciu  v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Zmeny v dohodách (príplatky, dôchodcovia-200 €) v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Pracovný čas, príplatky, nadčasy pracovné cesty, dovolenky, 13.,14.plat, zmeny v dohodách od 1.7.2018 v predaji!

Článok k novému tlačivu Potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti - informácie o tom, ako majú byť vyplnené nové údaje v tlačive, ktoré súvisia s 13. a 14. platmi.

Videoškolenie Sociálne a zdravotné poistenie komplexne v predaji! Mimoriadne široká problematika a rozsah - 9,5 hod video a tlačený materiál v rozsahu 68 strán. Cena 60 €Materiál je možné zakúpiť aj samostatne za 18 €. Na školeniach je možnosť zakúpiť si videoškolenie alebo materiál za zvýhodnené ceny 50 €, resp. 15 € tu . Pozrite si krátku ukážku videoškolenia.

V Postservise sme doplnili možnosť stiahnuť všetky príspevky v pdf formáte.

Článok Príplatky dohodárov od 1.5.2018 tu