Sociálne a zdravotné poistenie komplexne 2018

Sociálne a zdravotné poistenie komplexne 2018

-50% 18,00 € 9,00 €

Kód produktu: matSPZP2018 Neplatca DPH
Dodávateľ: Micro Invent s.r.o.

Materiál ku školeniu. Rozsah 68 strán A4.
Autor : RNDr. Jana Motyčková

Obsah 

1.Základné pojmy, sociálne a zdravotné poistenie v SR

2. Zamestnanec v sociálnom a zdravotnom poistení
    Príjmy podliehajúce sociálnemu a zdravotnému poisteniu
    Zamestnanec v sociálnom poistení, výnimky, pravidelný, nepravidelný príjem.
    Zamestnanec v zdravotnom poistení
    Zamestnanec pracujúci na dohodu
    Zamestnanec s odvodovou úľavou
    Štatutári, členovia štatutárnych orgánov
    Spoločník s.r.o./štatutári
    Príkazná zmluva

3. Oznamovacie povinnosti do sociálnej a zdravotnej poisťovne
    Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do SP
    Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do ZP
    Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce
    Dohoda o brigádnickej práci študentov
    Zamestnanec s odvodovou úľavou (dlhodobo nezamestnaný)
    Štatutári, príkazné zmluvy.

4. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
    Vymeriavací základ, poistné
    Zdravotné poistenie - vykazovanie
    Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
    Sociálna poisťovňa – mesačný výkaz
    Sociálna poisťovňa – Výkaz poistného a príspevkov
    Príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu
    Zamestnanec s odvodovou úľavou
    Zamestnanec a dohodár s nepravidelným príjmom
    Príjem po skončení zamestnania (v SP typ 1,2)
    Príjem vyplatený počas rodičovskej dovolenky (prerušenie poistenia)
    Príjem po skončení dohody
    Príjem po skončení zamestnania s odvodovou úľavou
    Súbežné zamestnania u jedného zamestnávateľa

5. Evidenčný list dôchodkového poistenia

6. Prerušenie poistenia, vylúčenie povinnosti platiť poistné.

7. Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania
    Neplatené voľno zamestnanca, absencia
    Práceneschopnosť, OČR, dlhodobá PN
    Materská dovolenka, materské
    Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
    Otec poberajúci materské
    Štrajk

8. Sociálne zabezpečenie v EÚ
    Zamestnanie občana EÚ na Slovensku
    Povinné zdravotné poistenie na Slovensku a v zahraničí
    ZP v EÚ, zdravotná starostlivosť

9. SZČO v sociálnom a zdravotnom poistení
    Vznik a zánik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia szčo
    Oznamovacie povinnosti szčo voči SP 
    Vznik a zánik poistenia szčo v ZP, oznamovanie
    Vymeriavací základ, poistné
    Platenie poistného pri PN, matrerskej, RP, popri zamestnaní, dôchodca

10. Nemocenské dávky
    Náhrada príjmu pri PN
    Druhy dávok nemocenského poistenia, podmienky nároku
    Denný vymeriavací základ, rozhodujúce obdobie

11. Dávka v nezamestnanosti

12. Poistenci štátu
    Poistenci štátu v zdravotnom poistení
    Dôchodkové poistenie platené štátom.

13. Dividendy