Mzdy - základy Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia

Mzdy - základy Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia

15,00 €

Kód produktu: matZakl18 Neplatca DPH
Dodávateľ: Micro Invent s.r.o.

materiál k semináru z 09/2021

autor : RNDr. Jana Motyčková
rozsah : 62 strán A4, elektronická forma pdf

Obsah

1. Pracovný čas

    - Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
    - Nadčas

2. Mzda, mzdové zvýhodnenia , sviatok, náhradné voľno
    - Základná mzda, minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
    - Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, vo sviatok, náhradné voľno
    - Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu, nočnú prácu, sťažený vykon práce

3. Pohotovosť neaktívna a aktívna, limity, nároky

4. Dovolenka
    - Výmera, krátenie, čerpanie dovolenky
    - Kratší pracovný čas, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
    - Priemerný zárobok

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - všeobecné pravidlá, druhy dohôd, charakteristika
    - odmena dohodára, príplatky

6. Zamestnanec v sociálnom a zdravotnom poistení, výnimky, oznamovanie - základy
    - Definícia zamestnanca v SP a ZP, výnimky, dohodári

7. Oznamovacie povinnosti voči poisťovniam 
   - Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do SP, do ZP
   - Zmeny osobných údajov
   - Dohody (DoPČ, DoVP, DoBPŠ)
   - Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania

8. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
    - Vymeriavací základ, poistné
    - Zdravotné poistenie - vykazovanie, dopočítateľná položka 
    - Sociálna poisťovňa - Mesačný výkaz
    - Sociálna poisťovňa - Výkaz poistného a príspevkov