Mzdy - základy Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia

Mzdy - základy Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia

15,00 €

Kód produktu: matZakl18 Neplatca DPH
Dodávateľ: Micro Invent s.r.o.

materiál k semináru

autor : RNDr. Jana Motyčková
rozsah : 63 strán A4, hrebeňová väzba

Obsah

1. Pracovný čas

    - Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
    - Nadčas

2. Mzda, mzdové zvýhodnenia , sviatok, náhradné voľno
    - Základná mzda, minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
    - Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, vo sviatok, náhradné voľno
    - Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu, nočnú prácu, sťažený vykon práce

3. Pohotovosť neaktívna a aktívna, limity, nároky

4. Dovolenka
    - Výmera, krátenie, čerpanie dovolenky
    - Kratší pracovný čas, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
    - Priemerný zárobok

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - všeobecné pravidlá, druhy dohôd, charakteristika
    - odmena dohodára, príplatky

6. Zamestnanec v sociálnom a zdravotnom poistení, výnimky, oznamovanie - základy
    - Definícia zamestnanca v SP a ZP, výnimky, dohodári

7. Oznamovacie povinnosti voči poisťovniam 
   - Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do SP, do ZP
   - Zmeny osobných údajov
   - Dohody (DoPČ, DoVP, DoBPŠ)
   - Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania

8. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
    - Vymeriavací základ, poistné
    - Zdravotné poistenie - vykazovanie, dopočítateľná položka 
    - Sociálna poisťovňa - Mesačný výkaz
    - Sociálna poisťovňa - Výkaz poistného a príspevkov

ks

Novinky

Videoškolenie Príspevok na rekreáciu  v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Zmeny v dohodách (príplatky, dôchodcovia-200 €) v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Pracovný čas, príplatky, nadčasy pracovné cesty, dovolenky, 13.,14.plat, zmeny v dohodách od 1.7.2018 v predaji!

Článok k novému tlačivu Potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti - informácie o tom, ako majú byť vyplnené nové údaje v tlačive, ktoré súvisia s 13. a 14. platmi.

Videoškolenie Sociálne a zdravotné poistenie komplexne v predaji! Mimoriadne široká problematika a rozsah - 9,5 hod video a tlačený materiál v rozsahu 68 strán. Cena 60 €Materiál je možné zakúpiť aj samostatne za 18 €. Na školeniach je možnosť zakúpiť si videoškolenie alebo materiál za zvýhodnené ceny 50 €, resp. 15 € tu . Pozrite si krátku ukážku videoškolenia.

V Postservise sme doplnili možnosť stiahnuť všetky príspevky v pdf formáte.

Článok Príplatky dohodárov od 1.5.2018 tu