ODVODY 2020

ODVODY 2020

15,00 €

Kód produktu: ODVODY2020 Neplatca DPH
Dodávateľ: Micro Invent s.r.o.

Autori : RNDr. Jozef Mihál a RNDr. Jana Motyčková

Na seminároch RNDr. Jany Motyčkovej je možné knižku zakúpiť za zvýhodnenú cenu 10 €, v takom prípade nie je potrebné knižku vopred objednávať! 

OBSAH

Zmeny pre rok 2020

Zamestannec a zamestnávateľ
    - Zdravotné poistenie
    - Sociálne poistenie
    - Dohody a odvody
    - Odvodová výnimka pre dlhodobo nezamestnaných
    - Vymeriavací základ na zdravotné poistenie
    - Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
    - Sadzby poistného na zdravotné poistenie 
    - Vymeriavací základ na sociálne positenie
    - Rozhodujúce obdobie na určenie VZ na sociálne poistenie
    - Sadzby poistného na sociálne poistenie

Registračné povinnosti voči SP a ZP pri vzniku a skončení právneho vzťahu
    - Prihlasovanie a odhlasovaie zamestnancov do SP
    - Prihlasovanie a odhlasovaie zamestnancov do ZP
    - Pracovný pomer
    - Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce
    - Dohody dôchodcov
    - Dohody o brigádnickej práci študentov
    - Športoví odborníci
    - Štatutári, členovia štatutárnych orgánov
    - Príkazná zmluva
    - Starosta, poslanci obecného, mestského zastupiteľstva, VÚC

Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania
    - Zmney osobných údajov
    - Neplatené voľno, absencia
    - Práceneschopnosť, OČR, dlhodobá PN
    - Materská dovolenka, materské
    - Rodićovská dovolenka, rodičovský príspevok
    - Otec poberajúci materské
    - Žena na materskej dovolenke bez poberania materského
    - Štrajk

Vykazovanie
    - Sociálna poisťovňa - mesačný výkaz
    - Sociálna poisťovňa - výkaz poistného a príspevkov
    - Zdravotná poisťovňa
    - Príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu
    - Evidenćný list dôchodkového poistenia

SZČO
    - Zdravotné poistenie
    - Sociálne poistenie
    - Autorské honoráre

Podiely na zisku
    - Dividendy za roky pred rokom 2004
    - Dividendy za roky 2004 aź 2010
    - Dividendy za roky 2011 a 2012
    - Dividendy za roky 2013, 2014, 2015 a 2016
    - Dividendy za rok 2017 a nasledujúce 
    - Špeciálne prípady
    - Ako najvýhodnejšie vyplatiť dividendy za roky 2011-2016

Samoplatitelia - zdravotné poistenie
    - Preddavky na poistné
    - Vymeriavací základ
    - Ročné zúćtovanie positného
    - Sadzby poistného samoplatiteľa

Dobrovoľné sociálne poistenie
    - Kto môže byť dobrovoľne poistený
    - Sadzby poistného dobrovoľne poistenej osoby
    - Vymeriavací základ dobrovoľne poistenej osoby

Poistenci štátu na zdravotné poistenie
    - Za koho platí poistné štát
    - Vymeriavací základ śtátu za poistencov štátu
    - Sadzby poistného štátu
    - Oznamovacie a ďalšie povinnosti poistencov štátu

Poistenci štátu na sociálne poistenie
    - Za koho platí poistné na SP štát
    - Vymeriavací základ štátu za poistencov štátu
    - Sadzby poistného štátu

Mzdové veličiny 2020
    - Daň z príjmov
    - Sociálne a zdravotné poistenie
    - Minimálna mzda a príplatky
    - Cestovné náhrady
    - Stravovanie zamestanncov
    - Príspevok na rekreáciu
    - Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
    - Sociálne dávky a súvisiace veličiny
    - Exekučné zrážky

  

 

 

 

ks