Balík videoškolení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 : Aktuálne situácie u zamestnávateľa ... a Prijaté opatrenia v mzdovej, personálnej oblasti, v oblasti poistného a dávok SP

Balík videoškolení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 : Aktuálne situácie u zamestnávateľa ... a Prijaté opatrenia v mzdovej, personálnej oblasti, v oblasti poistného a dávok SP

40,00 €

Kód produktu: 20V1B Neplatca DPH
Dodávateľ: Micro Invent s.r.o.

Lektor : RNDr. Jana Motyčková
K videoškoleniam bude možné dodatočne klásť otázky

1. VIDEOŠKOLENIE "Aktuálne situácie u zamestnávateľa v súvislosti s koronavirusom COVID-19 z pracovnoprávneho hľadiska a z hľadiska pokrytia dávkami (stav pred prijatím opatrení)."

Rozsah videa : 2,5 hod.
Rozsah textovej časti : 15 strán

OBSAH

1. Prekážky na strane zamestnanca pri koronavíruse a dávky
    - Ošetrovné z dôvodu uzatvorenia škôl, choroby blízkeho
    - Zamestnanec v karanténe
    - Práceneschopnosť zamestnanca
    - Odmietanie práce z dôvodu obáv z koronavíruru

2. Možnosti pri uzatvorení prevádzky alebo obmedzení činnosti zamestnávateľa
    - Zmena druhu práce a home office – podmienky
    - Dočasné pridelenie k inému zamestnávateľovi  
    - Čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas
    - Možnosti nariadenia alebo dohodnutia dovolenky, hromadné čerpanie, termíny, zamestnanci bez dovolenky
    - Prekážka na strane zamestnávateľa
    - Úpravy pri nerovnomernom rozvrhnutí a pri konte pracovného času

3. Kombinácie a príklady
    - Ošetrovné a súčasne PN
    - Dovolenka vs OČR, PN, karanténa, sviatok
    - Home office vs. OČR, PN
    - Prekážka na strane zamestnávateľa vs. OČR, PN, dovolenka
    - PN, OČR a viac právnych vzťahov
    - Zrušenie dovolenky zamestnancovi

4. Dohodári

 

2. SÉRIA "Prijaté opatrenia v súvislosti s koronavírusom COVID-19 v mzdovej, personálnej oblasti, v oblasti poistného a dávok sociálneho poistenia"

1. VIDEOŠKOLENIE

Zmeny v nárokoch na nemocenské dávky a ďalšie zmeny platné od 27.3.2020 
Rozsah videoškolenia : cca 1 hod
Rozsah textovej časti : 4 strany

2. VIDEOŠKOLENIE
Novela Zákonníka práce a ďalších zákonov 
Rozsah videoškolenia : 50 min
Rozsah textovej časti : 7 strán

3. VIDEOŠKOLENIE
Príspevky na udržanie pracovných miest a pre szčo, odklad odvodov a dani pri ZP
Rozsah videoškolenia : 1 hod
Rozsha textovej časti : 7 strán

4. VIDEOŠKOLENIE 
Príspevky na udržanie pracovných miest a pre szčo a iné osoby (vrátane tzv. kurzareit)
opatrenia 1.2,3-3A,3B, základne info o opatrení 4
Rozsah videoškolenia : 1:30  hod
Rozsha textovej časti : 8 strán

Ďalšie VIDEOŠKOLENIA BUDÚ PRIDÁVANÉ POSTUPNE, po prijatí jednotlivých zákonov v NR SR 

Rozsah : podľa potreby

ks

Novinky

Videoškolenie Aktuality v mzdovej učtárni 2020 v predaji za cenu 25 €.

Videoškolenie Príspevok na rekreáciu  v predaji za cenu 12 €.

Článok k novému tlačivu Potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti - informácie o tom, ako majú byť vyplnené nové údaje v tlačive, ktoré súvisia s 13. a 14. platmi.