Videoškolenia

Príspevok na rekreáciu - videoškolenie

Povinnosť a možnosť poskytovať príspevok na rekreáciu, podmienky nároku - trvanie zamestnania, výška príspevku, oprávnené výdavky, preukazovanie, prenocovanie. Rekreačný poukaz. SZČO.

Lektor : RNDr. Jana Motyčková

Časový rozsah videa : cca 1 hodina

 

12,00 €
Neplatca DPH

Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 - videoškolenie

Nové mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, výnimky, verejná a štátna služba, ďalšie zmeny v ZP, zmeny v dohodách od 1.5, zmeny v dohodách dôchodcov v SP od 1.7.2018. Podmienky oslobodenia 13. a 14. platu od dane a odv.

Lektor : RNDr. Jana Motyčková

V cene videoškolenia je zahrnutý tlačený materiál v rozsahu cca 50 strán, ktorý bude zasielaný poštou.

Časový rozsah videa : cca 4 hodiny

Obsah :
- mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu od 1.5.2018, nároky, výnimky
- zmeny v ďalších príplatkoch
- zmeny príplatkov vo verejnej službe a štátnej službe
- príplatky dohodárov od 1.5.2018
- 13. a 14. plat, podmienky daňovo odvodového zvýhodnenia, poistupné zavádzanie
- ďalšie zmeny v Zákonníku práce
- uplatňovanie výnimky z platenia dôchodkového poistenia pri dohodách dôchodcov od 1.7.2018
- možnosti práce na dohodu predčasných starobných dôchodcov
- pravidlá pre uzatváranie dohôd podľa Zákonníka práce, pracovný čas dohodára, možnosti predčasného skončenia dohody, odmena, príplatky na dohody

30,00 €
Neplatca DPH

Sociálne a zdravotné poistenie komplexne - videoškolenie

9,5 hod + materiál 68 strán - zamestnanec, szčo v sociálnom a zdravotnom poistení, vymeriavací základ vykazovanie, oznamovanie, pravidelný, nepravidelný príjem, dohody, štatutári, odvodová úľava, výnimky, absencia, PN, OČR, materské, eldp, poistenci štátu

ZĽAVNENÁ cena pre účastníkov akéhokoľvek školenia RNDr. Jany Motyčkovej  : 45 € platí pri objednávke do 1 mesiaca po školení. Účastníci pri objednávke uvedú do poznámky (v časti Platba) miesto a dátum školenia, ktorého sa zúčastnili.

Časový rozsah videoškolenia je 9,5 hod (rozsah 2-dňového školenia), k videoškoleniu zasielame tlačený materiál v rozsahu 68 strán A4. Kúpou videoškolenia získate prístup k videoškoleniu minimálne na 24 mesiacov od zakúpenia. Videoškolenie je možné púšťať opakovane. Video je členené a spustiteľné podľa kapitol a podkapitol (jednoduchá orientácia). Obsah školenia je k legislatíve platnej v máji 2018 vrátane zmien od 1.7.2018.  

Lektor : RNDr. Jana Motyčková

Obsah školenia - kapitoly a podkapitoly

1.Základné pojmy, sociálne a zdravotné poistenie v SR

2. Zamestnanec v sociálnom a zdravotnom poistení
    Príjmy podliehajúce sociálnemu a zdravotnému poisteniu
    Zamestnanec v sociálnom poistení, výnimky, pravidelný, nepravidelný príjem.
    Zamestnanec v zdravotnom poistení
    Zamestnanec pracujúci na dohodu
    Zamestnanec s odvodovou úľavou
    Štatutári, členovia štatutárnych orgánov
    Spoločník s.r.o./štatutári
    Príkazná zmluva

3. Oznamovacie povinnosti do sociálnej a zdravotnej poisťovne
    Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do SP
    Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do ZP
    Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce
    Dohoda o brigádnickej práci študentov
    Zamestnanec s odvodovou úľavou (dlhodobo nezamestnaný)
    Štatutári, príkazné zmluvy.

4. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
    Vymeriavací základ, poistné
    Zdravotné poistenie - vykazovanie
    Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
    Sociálna poisťovňa – mesačný výkaz
    Sociálna poisťovňa – Výkaz poistného a príspevkov
    Príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu
    Zamestnanec s odvodovou úľavou
    Zamestnanec a dohodár s nepravidelným príjmom
    Príjem po skončení zamestnania (v SP typ 1,2)
    Príjem vyplatený počas rodičovskej dovolenky (prerušenie poistenia)
    Príjem po skončení dohody
    Príjem po skončení zamestnania s odvodovou úľavou
    Súbežné zamestnania u jedného zamestnávateľa

5. Evidenčný list dôchodkového poistenia

6. Prerušenie poistenia, vylúčenie povinnosti platiť poistné.

7. Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania
    Neplatené voľno zamestnanca, absencia
    Práceneschopnosť, OČR, dlhodobá PN
    Materská dovolenka, materské
    Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
    Otec poberajúci materské
    Štrajk

8. Sociálne zabezpečenie v EÚ
    Zamestnanie občana EÚ na Slovensku
    Povinné zdravotné poistenie na Slovensku a v zahraničí
    ZP v EÚ, zdravotná starostlivosť

9. SZČO v sociálnom a zdravotnom poistení
    Vznik a zánik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia szčo
    Oznamovacie povinnosti szčo voči SP
    Vznik a zánik poistenia szčo v ZP, oznamovanie
    Vymeriavací základ, poistné
    Platenie poistného pri PN, matrerskej, RP, popri zamestnaní, dôchodca

10. Nemocenské dávky
    Náhrada príjmu pri PN
    Druhy dávok nemocenského poistenia, podmienky nároku
    Denný vymeriavací základ, rozhodujúce obdobie

11. Dávka v nezamestnanosti

12. Poistenci štátu
    Poistenci štátu v zdravotnom poistení
    Dôchodkové poistenie platené štátom.

13. Dividendy

60,00 €
Neplatca DPH

Pracovný čas, príplatky, nadčasy pracovné cesty, dovolenky, 13.,14.plat, zmeny v dohodách od 1.7.2018 - videoškolenie

Rozvrhovanie pracovného času, nadčas, nárok a čerpanie dovolenky, pohotovosť, príplatky, zmeny od 1.5.2018, odmena dohodára, príplatky dhodára, dohody mladistvých. Dohody dôchodcov od 1.7.2018 - zmeny v SP a ZP. video 4:50 hod + materiál 46 strán A4

Lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH 

1. Pracovný čas počas pracovnej cesty

2. Rozvrhnutie pracovného času
    - Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času
    - Práca nadčas
    - Pružný pracovný čas
    - Konto pracovného času

3. Dovolenka
    - Výmera dovolenky, krátenie
    - Čerpanie dovolenky
    - Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

4. Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, nočnú prácu

5. Ďalšie mzdové zvýhodnenia a príplatky
    - Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas
    - Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
    - Príplatky vo verejnej službe, sadzby, nároky

6. Pracovná pohotovosť

7. Dohody o prácach vykonávaných mimo PP
    - Odmena dohodára, príplatky od 1.5.2018
    - Otázky k príplatkom všeobecne (pracovné pomery)
    - Odmena dhodára, príplatky - pokračovanie
    - Podmienky práce mladistvých na dohody
    - Dohody dôchodcov od 1.7.2018 - zmeny v SP a ZP 

8. 13. a 14. plat.

9. Ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018

36,00 €
Neplatca DPH

Zmeny v dohodách v r.2018 - videoškolenie

Príplatky dohodárov od 1.5.2018 a dohody dôchodcov od 1.7.2018 - uplatňovanie výnimky z platenia dôchodkového poistenia, zmeny v zdravotnom poistení. časový rozsah : cca 1 hod 15 min

Rozsah cca 1 hod 15 min.
Materiál k videoškoleniu je zasielaný e-mailom vo formáte pdf.
Lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Príplatky dohodárov od 1.5.2018 
2. Dohody dôchocov od 1.7.2018 - zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení

12,00 €
Neplatca DPH

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky - videoškolenie

Čo a na základe akých dokladov môže zamestnávateľ zamestnancovi zraziť. Výška zrážky, poradie zrážok, výšky zrážok pri viacerých exekúciách. Postup zamestnávateľa, doklady, povinnosti zamestnávateľa.

Rozsah videa : 2 hod 34 min
Tlačený materiál k videu je zasielaný poštou.
Lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

Zákonník práce-zrážky
Dohody o zrážkach podľa § 551 Občianskeho zákonníka
Prednostné a neprednostné pohľadávky
Vyživované osoby
Výška zrážky - tretinový systém, príklady
Viacero platiteľov príjmu
Čistá mzda pre exekúcie
Vyššie/nižšie zrážky, zodpovednosť zamestnávateľa
Výška zrážky pri viaerých exekúciách, príklady
Postup zamestnávateľa, podklady
Povinnosti pri skončení zamestnania
Dohody podľa §551 vs exekúcia
Povinnosti pri vzniku zamestnania, poradie
Oznamovanie počas zamestnania
Ukončenie zrážania, súčinnosť25,00 €
Neplatca DPH

Novinky

Videoškolenie Príspevok na rekreáciu  v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Zmeny v dohodách (príplatky, dôchodcovia-200 €) v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Pracovný čas, príplatky, nadčasy pracovné cesty, dovolenky, 13.,14.plat, zmeny v dohodách od 1.7.2018 v predaji!

Článok k novému tlačivu Potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti - informácie o tom, ako majú byť vyplnené nové údaje v tlačive, ktoré súvisia s 13. a 14. platmi.

Videoškolenie Sociálne a zdravotné poistenie komplexne v predaji! Mimoriadne široká problematika a rozsah - 9,5 hod video a tlačený materiál v rozsahu 68 strán. Cena 60 €Materiál je možné zakúpiť aj samostatne za 18 €. Na školeniach je možnosť zakúpiť si videoškolenie alebo materiál za zvýhodnené ceny 50 €, resp. 15 € tu . Pozrite si krátku ukážku videoškolenia.

V Postservise sme doplnili možnosť stiahnuť všetky príspevky v pdf formáte.

Článok Príplatky dohodárov od 1.5.2018 tu