Videoškolenia

PRACOVNÝ ČAS, NADČASY, PRÍPLATKY, DOVOLENKY, PREKÁŽKY v práci 2021 - aj v čase mimoriadnej situácie

Školenie je určené nielen pre mzdové učtárne, ale aj pre vedúcich zamestnancov, ktorí nariaďujú výkon práce. Dozviete sa kedy môžete a kedy

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Rozsah videoškolenia :  cca 5 hod
Videoškolenie bude prístupné do 31.8.2022
Rozsah materiálu k videoškoleniu : 48 strán 

O B S A H

1. Pracovný čas (nezahŕňa pracovný čas v doprave)
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času rvrátane pravidiel počas krízovej situácie – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky, príklady
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Evidencia pracovného času a nadčasu
    - Pracovný čas pri domáckej práci a home-office od 1.3.2021

2. Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady
    - Za prácu v sobotu, v nedeľu - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
    - Za prácu v noci
    - Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
    - Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku vs. náhradné voľno
    - Príplatky pri domćakej práci od 1.3.2021

4. Prekážky v práci
   - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
   - Prekážka na strane zamestnávateľa od 4.4.2020
   - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch  

5. Dovolenka
    - Základná výmera dovolenky, zmeny v roku 2021, starostlivosť o dieťa, verejná služba
    - Zistenie nároku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Posudzovanie OČR, PN pre dovolenku
    - Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
    - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
    - Prečerpaná dovolenka

6. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
    - Výkon práce počas pohotovosti

40,00 €
Neplatca DPH

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POISTENIA v r.2021

Podmienky, ktoré musia byť splnené pre priznanie dávky, výpočet jednotlivých dávok aj v súvislosti s možným prepočtom od 10.4.2021/1.7.2021, výšky dávok v čase mimoriadnej situácie.

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Rozsah videoškolenia :  3 hod 
Rozsah materiálu k videoškoleniu : 18 strán 
Videoškolenie bude prístupné do 31.8.2022

OBSAH

1. Náhrada príjmu pri PN

2.  Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky
    - Ochranná lehota 
    - Podmienky nároku u zamestnancov
    - Podmienky nároku pre povinne poistené szčo a dobrovoľne nemocensky poistené osoby

3. Druhy dávok, podmienky nároku na jednotlivé dávky
    - Nemocenské, predĺženie podpornej doby od 1.5.2021
    - Ošetrovné, zmeny od 1.4.2021, dhodobé ošetrovné
    - Ošetrovné v čase krízovej situácie v súvislosti s COVID-19 (pandemické ošetrovné)
    - Výška ošetrovného, možnosť prepočtu dávky po novele od 10.4.2021/1.7.2021, u koho má význam
    - Tehotenské od 1.4.2021
    - Vyrovnávacia dávka
    - Materské matky, materské otca, zmena od 1.5.2021

4. Výška dávky - denný vymeriavací základ
    - DVZ, rozhodujúce obdobie
    - Rozhodujúce obdobie - zamestnanci
    - Rozhodujúce obdobie - szčo
    - RO - dobrovoľne poistené osoby
    - Pravdepodobný DVZ

5. Príklady a otázky

25,00 €
Neplatca DPH

Riadenie pracovného času PRE VEDÚCICH ZAMESTNANCOV, nadčasy, dovolenky

Školenie je určené predovšetkým pre vedúcich zamestnancov, majiteľov menších firiem, ktorí nariaďujú výkon práce. Dozviete sa kedy môžete a kedy nemôžete nariadiť výkon práce, pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času, možnosti nariadenia práce nadčas, čo

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Rozsah videoškolenia :  3 hod 
Rozsah materiálu k videoškoleniu : 24 strán 
Videoškolenie bude prístupné do 31.8.2022

OBSAH

1. Riadenie pracovného času
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ,
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – určenie, podmienky počas mimoriadnej situácie
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas
    - Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce,
    - Nadčas -čo môže a čo nemôže zamestnanec odmietnuť,
    - Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Domácka práca a/alebo home-office od 1.3.2021
    - Práca z domu počas mimoriadnej situácie (tzv. home-office) - podmienky 
    - Domácka práca od 1.3.2021, pracovný čas počas domáckej práce

3. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity
    - Výkon práce počas pohotovosti

4. Dovolenka
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
    - Určovanie dovolenky počas mimoriadnej situácie

5. Pracovná cesta
    - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
    - Povinné voľno po pracovnej ceste

30,00 €
Neplatca DPH