Videoškolenia

29.05.2024 Dôchodky zo sociálneho poistenia

29.05.2024 Dôchodky zo sociálneho poistenia

Čas konania :  29.05.2024 od 9.00 do cca 12.15, pripojenie k webináru od 8.30
Účastníci získajú aj textový materiál a prístup k záznamu z webináru do 30.11.2024

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok
    - Podmienky nároku na dôchodky
    - Dôchodkový vek
    - Výpočet dôchodkov, obdobia poistenia, zohľadnenie príjmu, vymeriavacieho základu, zohľadnenie II. piliera
    - Minimálny dôchodok

2. Dôchodky - ďalšie súvislosti 
    - Možnosti práce popri PSD
    - Dôchodky pri práci vo viacerých štátoch EÚ
    - Dôchodkové poistenie platené štátom
    - Dodatočné doplatenie poistného 
    - Rodičovský dôchodok

35,00 €
Neplatca DPH