Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021

OBSAH :

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021
    - Formy poskytovania stravovania
    - Okruh zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje stravovanie
    - Stravovanie počas pracovnej zmeny vs nadčas, stravovanie pri kratších úväzkoch, príklady
    - Finančný príspevok na stravovanie, výška, podmienky, odporúčaný postup poskytovania
    - Možnosť a spôsob výberu formy stravovania
    - Oslobodenie od dane, obmedzenia
    - Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
    - Nezáujem o stravovanie, neposkytnutie stravovania, dôsledky
    - Stravovanie starostov, konateľov, dohodárov, rôzne formy z daňového hľadiska
    - Stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci
    - Vzor interného predpisu

Stiahnite si článok v PDF