Novinky

Videoškolenie Aktuality v mzdovej učtárni 2020 v predaji za cenu 25 €.

Videoškolenie Príspevok na rekreáciu  v predaji za cenu 12 €.

Článok k novému tlačivu Potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti - informácie o tom, ako majú byť vyplnené nové údaje v tlačive, ktoré súvisia s 13. a 14. platmi.