ADH 2024 - žiadať o dôchodok v r. 2023 alebo 2024?

ŠÚ SR vyhlásil 4.12.2023 údaj o priemernej mzde za 3. štvrťrok 2023. Z tohto údaju sa určuje aktuálna dôchodková hodnota (ADH) pre rok 2024.
Priemerná mzda v 3. štvrťroku 2023 : 1403 €

ADH v roku 2024 : 17,7688
Výpočet :
    ADH v roku 2023  = 16,4764
    priemerná mzda v 3.štvrťroku 2022 : 1296 €
    priemerná mzda v 3.štvrťroku 2023 : 1403 €
    nárast : 1403/1296 -1 = 0,08256173; z toho 95 % =  0,078433642
    ADH z r. 2023 16,4764 sa zvýšila pre rok 2023 indexom 1+0,078433642 = 17,7688

Žiadať o dôchodok v roku 2023 alebo v roku 2024 ?

Základný vzorec pre výpočet dôchodku :  POMB x ODP x ADH + percento zvýšenia

Ak predpokladáme, že suma POMB x ODP sa pri priznaní dôchodku koncom r. 2023 voči priznaniu dôchodku v r. 2024 u poistenca nezmení, tak rozdiel vo výške dôchodku priznaného k 1.1.2024 voči dôchodku priznanému k 31.12.2023 u každého poistenca ovplyvňujú tieto čísla :
    - dôchodky priznané od 1.7. do 31.12.2023 sa počítajú z ADH 16,4764 a navyšujú sa o 11,8 % a 10,6 %  a potom od 1.1.2024 o 3,6 % (zvýšenie o 10,6 % a následne o 3,6  % = zvýšenie o 14,5816 %) ;
    - dôchodky priznané v roku 2024 sa počítajú z ADH 17,7688 a navyšujú sa o 14,5 %.

Ak si odmyslíme rozdiel medzi zvýšením 14,5816 % a 14,5 % ak niekto bude žiadať o dôchodok od r. 2024 a nie od r. 2023, príde o zvýšenie 11,8 %, ale dostane zvýšenie 7,844 % (približne).  Presnejšie -  suma dôchodku priznaná od r. 2023 po zvýšení od 1.1.2024 bude cca o 3,75 % vyššia ako suma dôchodku priznaná v r. 2024 pri nezmenenom POMB x ODP.

Príklad 
Pani Eva získala POMB 1 (celý život s priemernou mzdou), 40 rokov poistenia (ODP). Od 31.12.2023 nepracuje.
Starobný dôchodok priznaný od 31.12.2023 : 1 x 40 x16,4764 = 659,10, zvýšenie + 11,8 % = 736,90+ zvýšenie o 10,6 % = 815,10 (suma platná v roku 2023), zvýšenie od 1.1.2024 o 3,6 % = 844,50 € (suma dôchodku v roku 2024).

Ak by žiadala o SD od 1.1.2024 (2.1.), dôchodok bude : 1 x 40 x 17,7688 = 710,80; plus zvýšenie 14,5 % = 813,90 €.

Rozdiel 30,,60 € v prospech dôchodku od roku 2023.

Ak pani Eva 
1) mala OMB v roku 2023 2 a celý rok trvajúce poistenie (dôchodok priznaný v r. 2023 to neovplyvní = 844,50 € po zvýšení k 1.1.2024), ale pri výpočte dôchodku od r. 2024 sa jej zmení POMB na minimálne 1,025 (+2,5 %). Presné zvýšenie závisí od počtu (celých) rokov štúdia pred r. 2004, dôb starostlivosti o dieťa, ZVS a pod.. Jej dôchodok bude (najmenej) 1,025 x 40 x 17,7688 + 14,5 % = 834,30 €.

2) mala OMB v roku 2023 0 a celý rok trvajúce poistenie (napr. dlhodobá PN), jej dôchodok priznaný v r. 2023 to neovplyvní = 844,50 € po zvýšení k 1.1.2024), ale pri výpočte dôchodku od r. 2024 sa jej POMB zníži minimálne o 2-2,5 % (v závislosti od úpravy POMB nižších ako 1) a tým sa aj zníži dôchodok, ak bude priznaný od r. 2024 minimálne o 2-2,5 %. Jej dôchodok bude (najviac) 0,98 (POMB po úprave) x 40 x 17,7688 + 14,5 % = 797,70 .

Ďalšie faktory, ktoré treba brať do úvahy :
    - významne vyšší alebo nižší OMB v r. 2023 oproti priemeru POMB za predchádzajúce roky (predovšetkým pri PSD a ID) - viď príklad
    - či sa žiada o SD alebo PSD, pri PSD percento zníženia
    - záujem o uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane v r. 2024 (či chce dôchodca v r. 2024 pracovať)
    - získanie 13. dôchodku v decembri (300 €) , prípadne aj v novembri (50-300 €)

 

Stiahnite si článok v PDF