Zoznam školení - RNDr. Jana Motyčková

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky

Čo a na základe akých dokladov je možné zamestnancovi zraziť. Aké sú povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s exekučnými zrážkami, možné dôsledky neplnenia povinností. Výpočet výšky zrážky, ako postupovať pri viacerých exekúciách.
Dodávateľ : EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Miesto konania : Žilina, Dom techniky, Vysokoškolákov 4
Čas konania : 28.9.2020 od 9.00 do cca 14.30, prezentácia od 8.30

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.

2. Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa.

3. Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka.

4. Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY.

5. Vyživované osoby, nepostihnuteľné sumy v r. 2020, zníženie nepostihnuteľnej sumy.

7. Prednostné a neprednostné pohľadávky.

7. Možnosť nižších alebo vyšších zrážok

8. Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.

9. Postup zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania

10. Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.

11. Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

55,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Miesto konania : Košice, Kultúrno-spoločenské cesntrum, Jedlíkova 7
Čas konania : 29.9.2020 od 9.00 do cca 14.30, prezentácia od 8.30

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.

2. Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa.

3. Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka.

4. Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY.

5. Vyživované osoby, nepostihnuteľné sumy v r. 2020, zníženie nepostihnuteľnej sumy.

7. Prednostné a neprednostné pohľadávky.

7. Možnosť nižších alebo vyšších zrážok

8. Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.

9. Postup zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania

10. Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.

11. Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

55,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Záznam z webinára : rozsah 4 hod, záznam je prístupný do 30.6.2021, videoškolenie je možné sledovať opakovane.
Písomný materiál : rozsah 24 strán

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.

2. Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa.

3. Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka.

4. Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY.

5. Vyživované osoby, nepostihnuteľné sumy v r. 2020, zníženie nepostihnuteľnej sumy.

7. Prednostné a neprednostné pohľadávky.

7. Možnosť nižších alebo vyšších zrážok

8. Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.

9. Postup zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania

10. Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.

11. Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

30,00 € Neplatca DPH

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci - aj v čase mimoriadnej situácie

Školenie je určené nielen pre mzdové učtárne, ale aj pre vedúcich zamestnancov, ktorí nariaďujú výkon práce. Dozviete sa kedy môžete a kedy nemôžete nariadiť výkon práce, pravidlá pre nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, možnosti nariadenia práce nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť, ako nariadiť/dohodnúť čerpanie dovolenky, pravidlá pre prekážky v práci, atď..
Dodávateľ : Jarmila Bačiková - Akadémia vzdelávania Vranov

Miesto konania : Vranov nad Topľou, OÁZA, praktické stredisko SOŠ A.Dubčeka
Čas konania : 1.10.2020 od 9.00, prezentácia od 8.30

lektor : RNDr. Jana Motyčková

O B S A H

1. Pracovný čas po novele Zákonníka práce od 4.4.2020 (nezahŕňa pracovný čas v doprave)
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času rvrátane pravidiel počas krízovej situácie – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia od 4.4.2020, podmienky, príklady
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady
    - Za prácu v sobotu, v nedeľu - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
    - Za prácu v noci
    - Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
    - Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku vs. náhradné voľno

3. Pracovná cesta z hľadiska pracovného času
    - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
    - Povinné voľno po pracovnej ceste

4. Prekážky v práci
    - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
    - Prekážka na strane zamestnávateľa od 4.4.2020
    - OČR z hľadiska Zákonníka práce vs. dávka ošetrovné od 27.3.2020
    - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
    - Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka    

5. Dovolenka
    - Základná výmera dovolenky v roku 2020, starostlivosť o dieťa, verejná služba
    - Zistenie nároku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Posudzovanie OČR, PN pre dovolenku
    - Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny (zmeny v mimoriadnej situácii), podmienky
    - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
    - Prečerpaná dovolenka

6. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
    - Výkon práce počas pohotovosti

38,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Záznam z webinára - rozsah cca 5 hod, záznam je prístupný do 31.5.2021, videoškolenie je možné sledovať opakovane.
Písomný materiál, rozsah 48 strán

lektor : RNDr. Jana Motyčková

O B S A H

1. Pracovný čas po novele Zákonníka práce od 4.4.2020 (nezahŕňa pracovný čas v doprave)
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času rvrátane pravidiel počas krízovej situácie – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia od 4.4.2020, podmienky, príklady
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady
    - Za prácu v sobotu, v nedeľu - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
    - Za prácu v noci
    - Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
    - Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku vs. náhradné voľno

3. Pracovná cesta z hľadiska pracovného času
    - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
    - Povinné voľno po pracovnej ceste

4. Prekážky v práci
    - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
    - Prekážka na strane zamestnávateľa od 4.4.2020
    - OČR z hľadiska Zákonníka práce vs. dávka ošetrovné od 27.3.2020
    - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
    - Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka    

5. Dovolenka
    - Základná výmera dovolenky v roku 2020, starostlivosť o dieťa, verejná služba
    - Zistenie nároku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Posudzovanie OČR, PN pre dovolenku
    - Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny (zmeny v mimoriadnej situácii), podmienky
    - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
    - Prečerpaná dovolenka

6. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
    - Výkon práce počas pohotovosti

40,00 € Neplatca DPH

Dohody komplexne. Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení

Dohody sú právne vzťahy, kde dochádza k veľkému množstvu chýb a nejasností, či pri uzatváraní a ukončovaní dohôd, pri stanovovaní pracovného času (hlavne mladistvých), posudzovaní pre SP a ZP. Cieľom seminára je objasniť komplexne túto problematiku, navrhnúť riešenia. Pri štatutároch a iných právnych vzťahoch sa zabúda, že to nie sú pracovné pomery a preto sa aj odlišne posudzujú rôzne situácie, školenie sa zameriava na ich posúdenie v sociálnom a zdravotnom poistení.
Dodávateľ : Ing. Darina Šothová, dane a účtovníctvo

Miesto konania : Bardejov, Hotel Šariš, Námestie SNP 1
Čas konania : 2.10.2020 od 8.30 do cca 14.00 hod, registrácia od 8.00 hod

lektor : RNDr. Jana Motyčková

 OBSAH

1. Dohody komplexne 
    - Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
    - Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia
    - Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
    - Evidencia
    - Odmena dohodára, príplatky, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda
    - Podmienky práce mladistvých na dohody
    - Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
    - Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
    - Platenie poistného z dohôd, DoBPŠ, dohody dôchodcov, výnimky, zmeny od 1.1.2020
    - Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, termíny, kódy, opakované uzatváranie dohôd
    - Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP
    - Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP
    - Vykazovanie dohôd v ZP
    - Dohoda a neprítomnosť v práci, PN dohodára
    - Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie poistného a vykazovanie
    - Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov
    - Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody

2. Štatutár, člen štatutárneho orgánu, člen dozornej rady, spoločník s.r.o., poslanci, členovia komisií
    - 
Vznik a zánik právneho vzťahu s nárokom na príjem zo závislej činnosti štatutárov, spoločníkov, členov dozornej rady – posudzovanie pre SP
    - Vznik a zánik právneho vzťahu poslancov, členov obecných rád, komisií – posudzovanie pre SP
    - Štatutár a iné s pravidelným príjmom – prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP
    - Štatutár a iné s nepravidelným príjmom - prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP, evidenčný list dôchodkového poistenia
    - Výnimky z platenia poistného u dôchodcov, posudzovanie od 1.1.2020
    - Súbeh viacerých právnych vzťahov
    - Práceneschopnosť, poberanie materského, oznamovanie do ZP, vykazovanie v SP

 

45,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

2 videoškolenia - záznam z 12.5.2020 :
Dohody komplexne : rozsah videa 3,5 hod, textový materiál 28 strán
Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení : rozsah videa 1 hod, textový materiál 9 strán
Videoškolenia je možné sledovať opakovane. Prístup k videoškoleniam je do 31.5.2021

lektor : RNDr. Jana Motyčková

 OBSAH

1. Dohody komplexne 
    - Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
    - Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia
    - Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
    - Evidencia
    - Odmena dohodára, príplatky, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda
    - Podmienky práce mladistvých na dohody
    - Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
    - Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
    - Platenie poistného z dohôd, DoBPŠ, dohody dôchodcov, výnimky, zmeny od 1.1.2020
    - Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, termíny, kódy, opakované uzatváranie dohôd
    - Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP
    - Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP
    - Vykazovanie dohôd v ZP
    - Dohoda a neprítomnosť v práci, PN dohodára
    - Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie poistného a vykazovanie
    - Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov
    - Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody

2. Štatutár, člen štatutárneho orgánu, člen dozornej rady, spoločník s.r.o., poslanci, členovia komisií
    - 
Vznik a zánik právneho vzťahu s nárokom na príjem zo závislej činnosti štatutárov, spoločníkov, členov dozornej rady – posudzovanie pre SP
    - Vznik a zánik právneho vzťahu poslancov, členov obecných rád, komisií – posudzovanie pre SP
    - Štatutár a iné s pravidelným príjmom – prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP
    - Štatutár a iné s nepravidelným príjmom - prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP, evidenčný list dôchodkového poistenia
    - Výnimky z platenia poistného u dôchodcov, posudzovanie od 1.1.2020
    - Súbeh viacerých právnych vzťahov
    - Práceneschopnosť, poberanie materského, oznamovanie do ZP, vykazovanie v SP

 

35,00 € Neplatca DPH

Balík videoškolení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 : Aktuálne situácie u zamestnávateľa ... a Prijaté opatrenia v mzdovej, personálnej oblasti, v oblasti poistného a dávok SP

postupne pridávané prijaté opatrenia v pracovnoprávnej, mzdovej oblasti, v oblasti poistného a dane zo závislej činnosti
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Lektor : RNDr. Jana Motyčková
K videoškoleniam bude možné dodatočne klásť otázky

1. VIDEOŠKOLENIE "Aktuálne situácie u zamestnávateľa v súvislosti s koronavirusom COVID-19 z pracovnoprávneho hľadiska a z hľadiska pokrytia dávkami (stav pred prijatím opatrení)."

Rozsah videa : 2,5 hod.
Rozsah textovej časti : 15 strán

OBSAH

1. Prekážky na strane zamestnanca pri koronavíruse a dávky
    - Ošetrovné z dôvodu uzatvorenia škôl, choroby blízkeho
    - Zamestnanec v karanténe
    - Práceneschopnosť zamestnanca
    - Odmietanie práce z dôvodu obáv z koronavíruru

2. Možnosti pri uzatvorení prevádzky alebo obmedzení činnosti zamestnávateľa
    - Zmena druhu práce a home office – podmienky
    - Dočasné pridelenie k inému zamestnávateľovi  
    - Čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas
    - Možnosti nariadenia alebo dohodnutia dovolenky, hromadné čerpanie, termíny, zamestnanci bez dovolenky
    - Prekážka na strane zamestnávateľa
    - Úpravy pri nerovnomernom rozvrhnutí a pri konte pracovného času

3. Kombinácie a príklady
    - Ošetrovné a súčasne PN
    - Dovolenka vs OČR, PN, karanténa, sviatok
    - Home office vs. OČR, PN
    - Prekážka na strane zamestnávateľa vs. OČR, PN, dovolenka
    - PN, OČR a viac právnych vzťahov
    - Zrušenie dovolenky zamestnancovi

4. Dohodári

2. SÉRIA Prijaté opatrenia v súvislosti s koronavírusom COVID-19 v mzdovej, personálnej oblasti, v oblasti poistného a dávok sociálneho poistenia

1. VIDEOŠKOLENIE
Zmeny v nárokoch na nemocenské dávky a ďalšie zmeny platné od 27.3.2020 
Rozsah videoškolenia : cca 1 hod
Rozsah textovej časti : 4 strany

2. VIDEOŠKOLENIE
Novela Zákonníka práce a ďalších zákonov 
Rozsah videoškolenia : 50 min
Rozsah textovej časti : 7 strán

3. VIDEOŠKOLENIE
Príspevky na udržanie pracovných miest a pre szčo, odklad odvodov a dani pri ZP
Rozsah videoškolenia : 1 hod
Rozsha textovej časti : 7 strán

4. VIDEOŠKOLENIE 
Príspevky na udržanie pracovných miest a pre szčo a iné osoby (vrátane tzv. kurzareit)
opatrenia 1.2,3-3A,3B, základne info o opatrení 4
Rozsah videoškolenia : 1:30  hod
Rozsha textovej časti : 8 strán

Ďalšie VIDEOŠKOLENIA BUDÚ PRIDÁVANÉ POSTUPNE, po prijatí jednotlivých zákonov v NR SR 

Rozsah : podľa potreby

40,00 € Neplatca DPH