Zoznam školení - RNDr. Jana Motyčková

Mzdová učtáreň na prelome rokov 2020/2021

Nárok na dovolenku 2020, zmena výšky úväzku a dôsledky, minimálna mzda a príplatky 2021, oznamovacie povinnosti zamestnávateľa, zmeny v nezdaniteľných častiach, DB, rekreačný príspevok, 13., 14. plat, úrazový príplatok, RP, dôchodkový vek, minimálny dôchodok, zmeny v ošetrovnom
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Čas konania : 10.12.2020 od 9.00 hod do cca 14.30
V cene je zahrnutý písomný materiál v rozsahu cca 55 strán

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Mzdová učtáreň na prelome rokov 2020/ 2021

1. Mzdová učtáreň v čase mimoriadnej situácie
    - Výmera dovolenky v r.2020/2021, výpočet nároku na dovolenku – starostlivosť o dieťa, dlhodobé ošetrovné, prekážka na strane zamestnávateľa
    - Rozvrhnutie pracovného času a určenie čerpania dovolenky v mimoriadnej situácii
    - Prekážka v práci na strane zamestnávateľa
    - Zmena výšky úväzku zamestnancov – dopad na dovolenky, nadčasy, výšku mzdy a priemerný zárobok
    - Ukončenie zamestnania v súvislosti s príspevkami Prvá pomoc (plus)

2. Zmeny v priebehu roku 2020
    - Predkladanie eldp do SP
    - Úrazový príplatok pri PN – COVID 19
    - 13. dôchodok
    - Pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020
    - Vznik/zánik poistenia szčo v súvislosti s koronakrízou

3. Parametre v r.2021
    - Minimálna mzda, sadzby príplatkov, zákonné zmeny
    - Daňové parametre
    - SP, ZP a iné parametre

4. Zmeny v sociálnom poistení od r. 2021
    - Zavedenie identifikačného čísla právneho vzťahu v SP od 1.1.2021
    - Zmeny v oznamovacích povinnostiach zamestnávateľa
    - Zmeny v dôchodkovom veku, prechodné ustanovenia
    - Zmeny v minimálnom dôchodku
    - Ďalšie zmeny v sociálnom poistení

5. Zmeny v zdravotnom poistení – elektronické oznamovanie

6. Zmeny v zákone o dani z príjmu – závislá činnosť
    - Zmeny v nezdaniteľných častiach, daňovom bonuse na deti, dokladovanie dôchodku
    - Zmeny vo vyhlásení, v ročnom zúčtovaní dane
    - Nepeňažné plnenie – doprava do zamestnania
    - Rekreačný príspevok a príspevok na športovú činnosť dieťaťa v r. 2021
    - Letná a vianočná odmena v r. 2021
    - Rekreačné príspevky, letná a vianočná odmena v potvrdení o zdaniteľnom príjme a v RZD za rok 2020

7. Ďalšie zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť v priebehu r. 2021
    - Zmeny v ošetrovnom od 1.1.2021 (resp.1.4.2021)
    - Tehotenská dávka a tehotenské štipendium
    - Domácka práca a telepráca od 1.3.2021
    - Finančný príspevok na stravovanie
    - Ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021 (dohody mladistvých a DoBPŠ, ,...)
    - Ďalšie legislatívne zmeny v mzdovej oblasti (podľa toho, ako budú prijaté v NR SR)

40,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o.

Čas konania : 14.12.2020 od 9.00 do 14.30, prezentácia od 8.30

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Mzdová učtáreň na prelome rokov 2020/ 2021

1. Mzdová učtáreň v čase mimoriadnej situácie
    - Výmera dovolenky v r.2020/2021, výpočet nároku na dovolenku – starostlivosť o dieťa, dlhodobé ošetrovné, prekážka na strane zamestnávateľa
    - Rozvrhnutie pracovného času a určenie čerpania dovolenky v mimoriadnej situácii
    - Prekážka v práci na strane zamestnávateľa
    - Zmena výšky úväzku zamestnancov – dopad na dovolenky, nadčasy, výšku mzdy a priemerný zárobok
    - Ukončenie zamestnania v súvislosti s príspevkami Prvá pomoc (plus)

2. Zmeny v priebehu roku 2020
    - Predkladanie eldp do SP
    - Úrazový príplatok pri PN – COVID 19
    - 13. dôchodok
    - Pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020
    - Vznik/zánik poistenia szčo v súvislosti s koronakrízou

3. Parametre v r.2021
    - Minimálna mzda, sadzby príplatkov, zákonné zmeny
    - Daňové parametre
    - SP, ZP a iné parametre

4. Zmeny v sociálnom poistení od r. 2021
    - Zavedenie identifikačného čísla právneho vzťahu v SP od 1.1.2021
    - Zmeny v oznamovacích povinnostiach zamestnávateľa
    - Zmeny v dôchodkovom veku, prechodné ustanovenia
    - Zmeny v minimálnom dôchodku
    - Ďalšie zmeny v sociálnom poistení

5. Zmeny v zdravotnom poistení – elektronické oznamovanie

6. Zmeny v zákone o dani z príjmu – závislá činnosť
    - Zmeny v nezdaniteľných častiach, daňovom bonuse na deti, dokladovanie dôchodku
    - Zmeny vo vyhlásení, v ročnom zúčtovaní dane
    - Nepeňažné plnenie – doprava do zamestnania
    - Rekreačný príspevok a príspevok na športovú činnosť dieťaťa v r. 2021
    - Letná a vianočná odmena v r. 2021
    - Rekreačné príspevky, letná a vianočná odmena v potvrdení o zdaniteľnom príjme a v RZD za rok 2020

7. Ďalšie zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť v priebehu r. 2021
    - Zmeny v ošetrovnom od 1.1.2021 (resp.1.4.2021)
    - Tehotenská dávka a tehotenské štipendium
    - Domácka práca a telepráca od 1.3.2021
    - Finančný príspevok na stravovanie
    - Ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021 (dohody mladistvých a DoBPŠ, ,...)
    - Ďalšie legislatívne zmeny v mzdovej oblasti (podľa toho, ako budú prijaté v NR SR)

50,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Čas konania : 18.12.2020 od 9.00 do cca 14.30

Ak to epidemiologické opatrenia dovolia, seminár bude prebiehať súčasne online formou ako webinár a prezenčnou formou v Trenčíne (organizátor SOMI Trenčín, spol. s r.o.).
Ak uprednostňujete prezenčnú formu, objednajte si  produkt 18.12.2020 Trenčín (cena 48 € vrátane DPH). Ak nebude možná osobná účasť, budete aj v tomto prípade presunutí na webinár.

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Mzdová učtáreň na prelome rokov 2020/ 2021

1. Mzdová učtáreň v čase mimoriadnej situácie
    - Výmera dovolenky v r.2020/2021, výpočet nároku na dovolenku – starostlivosť o dieťa, dlhodobé ošetrovné, prekážka na strane zamestnávateľa
    - Rozvrhnutie pracovného času a určenie čerpania dovolenky v mimoriadnej situácii
    - Prekážka v práci na strane zamestnávateľa
    - Zmena výšky úväzku zamestnancov – dopad na dovolenky, nadčasy, výšku mzdy a priemerný zárobok
    - Ukončenie zamestnania v súvislosti s príspevkami Prvá pomoc (plus)

2. Zmeny v priebehu roku 2020
    - Predkladanie eldp do SP
    - Úrazový príplatok pri PN – COVID 19
    - 13. dôchodok
    - Pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020
    - Vznik/zánik poistenia szčo v súvislosti s koronakrízou

3. Parametre v r.2021
    - Minimálna mzda, sadzby príplatkov, zákonné zmeny
    - Daňové parametre
    - SP, ZP a iné parametre

4. Zmeny v sociálnom poistení od r. 2021
    - Zavedenie identifikačného čísla právneho vzťahu v SP od 1.1.2021
    - Zmeny v oznamovacích povinnostiach zamestnávateľa
    - Zmeny v dôchodkovom veku, prechodné ustanovenia
    - Zmeny v minimálnom dôchodku
    - Ďalšie zmeny v sociálnom poistení

5. Zmeny v zdravotnom poistení – elektronické oznamovanie

6. Zmeny v zákone o dani z príjmu – závislá činnosť
    - Zmeny v nezdaniteľných častiach, daňovom bonuse na deti, dokladovanie dôchodku
    - Zmeny vo vyhlásení, v ročnom zúčtovaní dane
    - Nepeňažné plnenie – doprava do zamestnania
    - Rekreačný príspevok a príspevok na športovú činnosť dieťaťa v r. 2021
    - Letná a vianočná odmena v r. 2021
    - Rekreačné príspevky, letná a vianočná odmena v potvrdení o zdaniteľnom príjme a v RZD za rok 2020

7. Ďalšie zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť v priebehu r. 2021
    - Zmeny v ošetrovnom od 1.1.2021 (resp.1.4.2021)
    - Tehotenská dávka a tehotenské štipendium
    - Domácka práca a telepráca od 1.3.2021
    - Finančný príspevok na stravovanie
    - Ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021 (dohody mladistvých a DoBPŠ, ,...)
    - Ďalšie legislatívne zmeny v mzdovej oblasti (podľa toho, ako budú prijaté v NR SR)

40,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : SOMI Trenčín, spol. s.r.o.

Miesto konania : Trenčín, Galéria Vážka, Mierové námestie 19
Čas konania : 18.12.2020 od 9.00 do cca 14.30, prezentácia od 8.30
Seminár bude prebiehať súčasne online formou ako webinár a prezenčnou formou. Ak nemáte záujem o seminár v prezenčnej forme, ale o webinár, objednajte si  produkt 18.12.2020 WEBINÁR (cena 40 €, neplatca DPH). 

Konanie seminára na mieste (prezenčne) je závislé od aktuálnych opatrení. V prípade nemožnosti konania seminára prezenčne alebo potreby obmedziť množstvo účastníkov, budú účastníci presunutí na toto školenie formou webináru. O presunutí budú informovaní. Pri obmedzenom počte účastníkov budú pre prezenčnú formou uprednostnení skôr prihlásení účastníci

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Mzdová učtáreň na prelome rokov 2020/ 2021

1. Mzdová učtáreň v čase mimoriadnej situácie
    - Výmera dovolenky v r.2020/2021, výpočet nároku na dovolenku – starostlivosť o dieťa, dlhodobé ošetrovné, prekážka na strane zamestnávateľa
    - Rozvrhnutie pracovného času a určenie čerpania dovolenky v mimoriadnej situácii
    - Prekážka v práci na strane zamestnávateľa
    - Zmena výšky úväzku zamestnancov – dopad na dovolenky, nadčasy, výšku mzdy a priemerný zárobok
    - Ukončenie zamestnania v súvislosti s príspevkami Prvá pomoc (plus)

2. Zmeny v priebehu roku 2020
    - Predkladanie eldp do SP
    - Úrazový príplatok pri PN – COVID 19
    - 13. dôchodok
    - Pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020
    - Vznik/zánik poistenia szčo v súvislosti s koronakrízou

3. Parametre v r.2021
    - Minimálna mzda, sadzby príplatkov, zákonné zmeny
    - Daňové parametre
    - SP, ZP a iné parametre

4. Zmeny v sociálnom poistení od r. 2021
    - Zavedenie identifikačného čísla právneho vzťahu v SP od 1.1.2021
    - Zmeny v oznamovacích povinnostiach zamestnávateľa
    - Zmeny v dôchodkovom veku, prechodné ustanovenia
    - Zmeny v minimálnom dôchodku
    - Ďalšie zmeny v sociálnom poistení

5. Zmeny v zdravotnom poistení – elektronické oznamovanie

6. Zmeny v zákone o dani z príjmu – závislá činnosť
    - Zmeny v nezdaniteľných častiach, daňovom bonuse na deti, dokladovanie dôchodku
    - Zmeny vo vyhlásení, v ročnom zúčtovaní dane
    - Nepeňažné plnenie – doprava do zamestnania
    - Rekreačný príspevok a príspevok na športovú činnosť dieťaťa v r. 2021
    - Letná a vianočná odmena v r. 2021
    - Rekreačné príspevky, letná a vianočná odmena v potvrdení o zdaniteľnom príjme a v RZD za rok 2020

7. Ďalšie zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť v priebehu r. 2021
    - Zmeny v ošetrovnom od 1.1.2021 (resp.1.4.2021)
    - Tehotenská dávka a tehotenské štipendium
    - Domácka práca a telepráca od 1.3.2021
    - Finančný príspevok na stravovanie
    - Ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021 (dohody mladistvých a DoBPŠ, ,...)
    - Ďalšie legislatívne zmeny v mzdovej oblasti (podľa toho, ako budú prijaté v NR SR)

48,00 € Cena s DPH    Vypredané   

Dohody komplexne. Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení

Dohody sú právne vzťahy, kde dochádza k veľkému množstvu chýb a nejasností, či pri uzatváraní a ukončovaní dohôd, pri stanovovaní pracovného času (hlavne mladistvých), posudzovaní pre SP a ZP. Cieľom seminára je objasniť komplexne túto problematiku, navrhnúť riešenia. Pri štatutároch a iných právnych vzťahoch sa zabúda, že to nie sú pracovné pomery a preto sa aj odlišne posudzujú rôzne situácie, školenie sa zameriava na ich posúdenie v sociálnom a zdravotnom poistení.
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

2 videoškolenia - záznam z 12.5.2020 :
Dohody komplexne : rozsah videa 3,5 hod, textový materiál 28 strán
Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení : rozsah videa 1 hod, textový materiál 9 strán
Videoškolenia je možné sledovať opakovane. Prístup k videoškoleniam je do 31.5.2021

lektor : RNDr. Jana Motyčková

 OBSAH

1. Dohody komplexne 
    - Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
    - Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia
    - Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
    - Evidencia
    - Odmena dohodára, príplatky, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda
    - Podmienky práce mladistvých na dohody
    - Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
    - Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
    - Platenie poistného z dohôd, DoBPŠ, dohody dôchodcov, výnimky, zmeny od 1.1.2020
    - Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, termíny, kódy, opakované uzatváranie dohôd
    - Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP
    - Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP
    - Vykazovanie dohôd v ZP
    - Dohoda a neprítomnosť v práci, PN dohodára
    - Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie poistného a vykazovanie
    - Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov
    - Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody

2. Štatutár, člen štatutárneho orgánu, člen dozornej rady, spoločník s.r.o., poslanci, členovia komisií
    - 
Vznik a zánik právneho vzťahu s nárokom na príjem zo závislej činnosti štatutárov, spoločníkov, členov dozornej rady – posudzovanie pre SP
    - Vznik a zánik právneho vzťahu poslancov, členov obecných rád, komisií – posudzovanie pre SP
    - Štatutár a iné s pravidelným príjmom – prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP
    - Štatutár a iné s nepravidelným príjmom - prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP, evidenčný list dôchodkového poistenia
    - Výnimky z platenia poistného u dôchodcov, posudzovanie od 1.1.2020
    - Súbeh viacerých právnych vzťahov
    - Práceneschopnosť, poberanie materského, oznamovanie do ZP, vykazovanie v SP

 

35,00 € Neplatca DPH

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci - aj v čase mimoriadnej situácie

Školenie je určené nielen pre mzdové učtárne, ale aj pre vedúcich zamestnancov, ktorí nariaďujú výkon práce. Dozviete sa kedy môžete a kedy nemôžete nariadiť výkon práce, pravidlá pre nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, možnosti nariadenia práce nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť, ako nariadiť/dohodnúť čerpanie dovolenky, pravidlá pre prekážky v práci, atď..
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Záznam z webinára - rozsah cca 5 hod, záznam je prístupný do 31.5.2021, videoškolenie je možné sledovať opakovane.
Písomný materiál, rozsah 48 strán

lektor : RNDr. Jana Motyčková

O B S A H

1. Pracovný čas po novele Zákonníka práce od 4.4.2020 (nezahŕňa pracovný čas v doprave)
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času rvrátane pravidiel počas krízovej situácie – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia od 4.4.2020, podmienky, príklady
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady
    - Za prácu v sobotu, v nedeľu - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
    - Za prácu v noci
    - Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
    - Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku vs. náhradné voľno

3. Pracovná cesta z hľadiska pracovného času
    - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
    - Povinné voľno po pracovnej ceste

4. Prekážky v práci
    - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
    - Prekážka na strane zamestnávateľa od 4.4.2020
    - OČR z hľadiska Zákonníka práce vs. dávka ošetrovné od 27.3.2020
    - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
    - Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka    

5. Dovolenka
    - Základná výmera dovolenky v roku 2020, starostlivosť o dieťa, verejná služba
    - Zistenie nároku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Posudzovanie OČR, PN pre dovolenku
    - Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny (zmeny v mimoriadnej situácii), podmienky
    - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
    - Prečerpaná dovolenka

6. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
    - Výkon práce počas pohotovosti

40,00 € Neplatca DPH

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky

Čo a na základe akých dokladov je možné zamestnancovi zraziť. Aké sú povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s exekučnými zrážkami, možné dôsledky neplnenia povinností. Výpočet výšky zrážky, ako postupovať pri viacerých exekúciách.
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Záznam z webinára : rozsah 4 hod, záznam je prístupný do 30.6.2021, videoškolenie je možné sledovať opakovane.
Písomný materiál : rozsah 24 strán

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.

2. Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa.

3. Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka.

4. Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY.

5. Vyživované osoby, nepostihnuteľné sumy v r. 2020, zníženie nepostihnuteľnej sumy.

7. Prednostné a neprednostné pohľadávky.

7. Možnosť nižších alebo vyšších zrážok

8. Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.

9. Postup zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania

10. Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.

11. Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

30,00 € Neplatca DPH