Zoznam školení - RNDr. Jana Motyčková

Telefonické konzultácie

Telefonické konzultácie k mzdovej problematike poskytované RNDr. Janou Motyčkovou
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Služba poskytovaná od 1.9.2021.

Na špeciálnom telefónnom čísle Vám zodpoviem Vaše otázky v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00. Konzultácie budú poskytované len predplatiteľom, ktorí budú identifikovaní ich telefónnym číslom. V prípade, že nebudem môcť zdvihnúť telefón, zavolám späť najneskôr najbližší pracovný deň. Konzultácie nebudú poskytované 15 pracovných dní v roku, ktoré budú predplatieľom vopred oznámené.

Cena za 20 min telefonických konzultácií je 25 €. Je možné zakúpiť násobky 20 minút (do košíka vložíte viac krát, resp. uvediete iný počet, napr. počet 3 = 60 minút).  Zakúpený rozsah je možné čerpať postupne na viac krát, napr. 5 krát po 4 minúty ("sekundová tarifikácia"). V objednávke (v poznámke pri platbe) je potrebné uviesť telefónne číslo, z ktorého bude predplatiteľ telefonovať, je možné uviesť viac čísel, ktoré budú fakturované spoločne. Hovory z iných, nepredplatených čísel nebudú prijímané. Ak v rámci telefonátu predplatiteľ prečerpá svoj zostatok, zvyšná časť bude dofakturovaná sumou 1,80 €/min.

25,00 € Neplatca DPH

Videoškolenia

Aktuálne videoškolenia
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

záznam z webinára z 20.6.2024 
dĺžka videa : 4 hod 18 min
textový materiál : 28 strán
prístup do : 31.5.2025

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

 • Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky, zrážka stravného
 • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa
 • Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka
 • Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2024, vyživované osoby
 • Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY
 • Prednostné a neprednostné pohľadávky
 • Možnosť nižších alebo vyšších zrážok
 • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY
 • Postup zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania
 • Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa
 • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca
55,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

záznam z webinára  22.5.2024 
dĺžka videa : 5 hod 1 min
textový materiál : 43 strán
prístup do : 30.9.2024

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Práca nadčas
    - Čo je a čo nie je prácou nadčas, evidencia
    - Obmedzenia nariadenej práce nadčas a limity nadčasovej práce
    - Mzda za nadčas, náhradné voľno, mzda s prihliadnutím na prácu nadčas – podnikateľská sféra a verejná služba
    - Nadčas pri pružnom pracovnom čase a pri domáckej práci
    - Najčastejšie chyby

2. Dovolenka
    - Výpočet nároku na dovolenku, krátenie pri absencii
    - Čerpanie dovolenky, povinnosti zamestnávateľa
    - Presun dovolenky do ďalších rokov, preplatenie nevyčerpanej dovolenky
    - Dovolenka pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času a pri kratších úväzkoch
    - Úprava dovolenky pri zmene úväzku
    - Prečerpanie dovolenky

3. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
    - Druhy dohôd, charakteristika, ukončovanie dohôd, evidencia
    - Povinné náležitosti dohody, písomná informácia pre dohodárov
    - Stravovanie dohodárov

4. Plnenia z II. piliera pri žiadosti do 31.12.2024
    - Doživotný, dočasný dôchodok, programový výber, výnos z investovania
    - Pozostalostné dôchodky, dedenie
    - Vznik nároku, žiadosť-postup, hodnoty
    - II. pilier a NČZD na daňovníka

5. Plnenia z II. piliera pri žiadosti od 1.1.2025
    -
Pojmy, hodnoty
    - Programový výber, doživotný dôchodok, výnos z investovania
    - Vznik nároku, žiadosť-postup
    - Dedenie
    - II. pilier a NČZD na daňovníka

60,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Balík 7 videoškolení, na ktorých získate komplexnú informáciu k téme Sociálneho a zdravotného poistenia v roku 2024. Celkový rozsah :
videoškolení : 19 hod 34 min
textový materiál : 141 strán
prístup k videám : do 30.11.2024 a to aj opakovane.

Ak nemáte záujem o celý balík, môžete si zakúpiť len tie videoškolenia, o ktoré máte záujem. Celková cena za videoškolenia je 215 €.
- pri zakúpenú Jarnej školy je cena 180 €
- pri zakúpení 3 videoškolení z cyklu získate zľavu 10 €, zľavu Vám uplatníme v zálohovej faktúre. 

Zoznam videoškolení Jarnej školy SP a ZP (detailný popis nájdete pri konkrétnom videoškolení) :

1. SP, ZP - druhy poistenia, poistenie štátom, dobrovoľné poistenie, EÚ
    - Druhy poistenia, výnimky, poberateľ dôchodku
    - Poistenci štátu v SP a ZP
    - Samoplatiteľ v zdravotnom poistení
    - Dobrovoľné poistenie v SP, dodatočné doplatenie poistného
   
- Sociálne a zdravotné poistenie pri práci v EÚ, osôb z EÚ na Slovensku

2. Zmeny v II. pilieri v r. 2023 a od 1.1.2025 (posun účinnosti na r. 2026!)
    - Zmeny v sporiacej fáze v r. 2023
    - Plnenia z II. piliera pri žiadosti do 31.12.2024 (+NČZD za rok 2023)
    -  Plnenia z II. piliera pri žiadosti od r. 2025

3. SZČO v sociálnom a zdravotnom poistení
    - povinnosti szčo, VZ, poistné, rzzp
    - vylúčenie povinnosti platiť poistné, prerušenie

4. Zamestnanec v SP a ZP, prihlasovanie, odhlasovanie
    - Pojem zamestnanca v SP a ZP, pravidelný, nepravidelný príjem
    - RLFO, lehoty, analytické údaje, zmeny
    - Dohody v SP a ZP, prihlasovanie, OOP, OOP-sez
   - Iné právne vzťahy - Štatutári, právne vzťahy v obciach, športovci,...

5. Mesačné spracovanie miezd v SP a ZP
    - Prerušenie poistenia, vylúčenie, oznamovacie povinnosti
    - Vymeriavací základ, poistné
    - ZP - OP, minimálny preddavok, vykazovanie
    - Mesačný výkaz pre SP
    - Výkaz poistného a príspevkov (nepravidelné príjmy, po skončení)
    - Súbežné zamestnania
    - Evidenčný list dôchodkového poistenia

6. Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN, dávka v nezamestnanosti
    - Náhrada príjmu pri PN, podmienky, DVZ, rozhodujúce obdobie
    - Dávky nemocenského poistenia - podmienky nároku (zamestnanci, szčo, DNP)
    - DVZ a rozhodujúce obdobie, pravdepodobný DVZ - zamestnanci, szčo, DNP
    - Dávka v nezamestnanosti

7. Dôchodky zo sociálneho poistenia
    - Starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok
    - Podmienky nároku, výpočet dôchodkov, zohľadnenie II. piliera
    - Možnosti práce popri PSD
    - Dôchodky pri práci vo viacerých štátoch EÚ
    - Rodičovský dôchodok

 

180,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

dĺžka videa : 3 hod 7 min
textový materiál : 19 strán
prístup do : 30.11.2024

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok
    - Podmienky nároku na dôchodky
    - Dôchodkový vek
    - Výpočet dôchodkov, obdobia poistenia, zohľadnenie príjmu, vymeriavacieho základu, zohľadnenie II. piliera
    - Minimálny dôchodok

2. Dôchodky - ďalšie súvislosti 
    - Možnosti práce popri PSD
    - Dôchodky pri práci vo viacerých štátoch EÚ
    - Dôchodkové poistenie platené štátom
    - Dodatočné doplatenie poistného 
    - Rodičovský dôchodok

35,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

dĺžka videa : 2 hod 53 min
textový materiál : 18 strán
prístup do : 30.11.2024

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN
    - Náhrada príjmu pri PN, podmienky, DVZ, rozhodujúce obdobie
    - Dávky nemocenského poistenia - podmienky nároku (zamestnanci, szčo, DNP)
    - Nemocenské, ošetrovné
    - Tehotenské, materské
    - Vyrovnávacia dávka 
    - Denný vymeriavací základ a rozhodujúce obdobie, pravdepodobný DVZ - zamestnanci, szčo, DNP
    - Rozhodujúce obdobie pre úrazové dávky

2. Dávka v nezamestnanosti,
  - Podmienky nároku, výška dávky
  - Doba vyplácania dávky v nezamestnanosti

 

25,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

dĺžka videa : 4 hod 18 min
textový materiál : 38 strán
prístup do : 30.11.2024

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Prerušenie poistenia, vylúčenie, oznamovacie povinnosti
    - Prerušenie poistenia zamestnanca v SP 
    - Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP
    - Vylúčenie v súvislosti s narodením dieťaťa 2024
    - Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
    - Neplatené voľno zamestnanca, absencia
    - Práceneschopnosť, dlhodobá PN, e-PN
    - Ošetrovanie člena rodiny
    - Štrajk

2. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
    - Vymeriavací základ, poistné 
    - Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
    - Minimálny preddavok a minimálne poistné zamestnanca na ZP
    - Zdravotné poistenie - vykazovanie
    - Sociálna poisťovňa - Mesačný výkaz poistného do SP, údaje, lehoty
    - Sociálna poisťovňa - Výkaz poistného a príspevkov, údaje, lehoty
    - Príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu
    - Zamestnanec a dohodár s nepravidelným príjmov v r. 2024, príklady
    - Príjem po skončení zamestnania
    - Príjem vyplatený počas rodićovskej dovolenky, prerušenia poistného
    - Príjem po skončení dohody s OOP alebo OOP-sez
    - Súbežné zamestnania u jedného zamestnávavteľa 

3. Evidenčný list dôchodkového poistenia
    - Podanie ELDP
    - Údaje ELDP
    - Materská, otcovská a rodičovská dovolenka v ELDP

45,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

dĺžka videa : 3 hod 16 min
textový materiál : 27 strán
prístup do : 30.11.2024

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Pojem zamestnanca v SP a ZP
    - Príjmy podliehajúce sociálnemu a zdravotnému poisteniu
    - Zamestnanec v sociálnom poistení, výnimky, pravidelný, nepravidelný príjem
    - Prihlasovanie do SP, lehoty, RLFO, analytické údaje 
    - Oznamovanie zmien údajov (SP)
    - Zamestnanec v zdravotnom poistení
    - Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do ZP
    - Súbežné právne vzťahy

2. Dohody v SP a ZP, prihlasovanie, špecifiká
    - Dohody v SP - pravidelný a nepravidelný príjem, výnimky
    - Zdravotné poistenie 
    - Príklady prihlasovanie a odhlasovania dohôd v SP a ZP
    - Nadväzujúce dohody
    - Odvodová odpočítateľná položka v SP (DoBPŠ a dohody dôchodcov)
    - Register OOP, oznamovanie OOP do SP
    - Predčasný starobný dôchodca a dohoda, zdravotné poistenie
    - DoPČ na výkon sezónnej práce v SP a ZP, OOP pri sezónnej práci

3. Iné právne vzťahy
    - Štatutári a členovia štatutárnych orgánov, spoločník s.r.o.
    - Príkazná zmluva
    - Zmluva o výkone činnosti športového odborníka
    - Profesionálni športovci
    - Právne vzťahy v obciach 

35,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
záznam z webinára z 14.3.2024
dĺžka videa : 1 hod 57 min
textový materiál : 11 strán

OBSAH

- Samostatná zárobková činnosť v SP a ZP
- Vznik a zánik povinného poistenia szčo v SP
- Oznamovacie povinnosti voči SP
- Vznik a zánik poistenia szčo v zdravotnej poisťovni, oznamovanie 
- Vymeriavací základ, poistné
- Platenie poistného szčo pri PN a OČR
- Materské a starostlivosť o dieťa, rodičovský príspevok - platenie poistného 
- SZČO popri zamestnaní
- SZČO starobný dôchodca, študent a pod.
- Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

20,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
záznam z webinára z 28.2.2024
dĺžka videa : 2 hod 2 min
textový materiál : 14 strán

OBSAH

1. Zmeny v sporiacej fáze v r. 2023
    - Automatická účasť v II. pilieri
    - Individuálna garancia 
    - Predvolená investičná stratégia

2. Plnenia z II. piliera pri žiadosti do 31.12.2025 
    - Doživotný, dočasný dôchodok, programový výber
    - Výnos z investovania
    - Pozostalostné dôchodky, dedenie
    - Vznik nároku, žiadosť-postup, hodnoty
    - II. pilier a NČZD na daňovníka

3. Plnenia z II. piliera pri žiadosti od 1.1.2026
    - Pojmy, hodnoty
    - Programový výber, doživotný dôchodok
    - Výnos z investovania
    - Vznik nároku, žiadosť-postup
    - Dedenie
    - II. pilier a NČZD na daňovníka

Poznámka : účinnost zmien bola presunutá na rok 2026

25,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
záznam z webinára 15.2.2024

prístup k videoškoleniu do : 30.11.2024
dĺžka videa : cca 2 hod 
textový materiál : 14 strán

OBSAH

1. Druhy poistenia, výnimky, poberateľ dôchodku
    - Druhy poistenia, význam, účel
    - Výnimky v sociálnom poistení 
    - Poberateľ dôchodku a dôchodkový vek

2. Poistenci štátu
    - Poistenci štátu v zdravotnom poistení
    - Dôchodkové poistenie platené štátom – okruh osôb, podmienky, význam

3. Samoplatiteľ v zdravotnom poistení
    - Okruh osôb, registrácia, lehoty
    - výška preddavkov a poistného

4. Dobrovoľné poistenie v SP, dodatočné doplatenie poistného
   
- kombinácie dobrovoľného poistenia, registrácia, lehoty
    - možnosti dodatočného doplatenia, význam

5. Sociálne a zdravotné poistenie pri práci v EÚ, osôb z EÚ na Slovensku
    - Koordinácia sociálneho zabezpečenia v EÚ
    - Zamestnanie občana EÚ na Slovensku
    - Zdravotné poistenie v EÚ, zdravotná starostlivosť

30,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
záznam z webinára z 20.11.2023 
prístup k videoškoleniu : do 30.06.2024 
dĺžka videa : 2 hod 55 min
textový materiál : 24 strán

OBSAH

1. Starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok
    - Podmienky nároku na dôchodok, zmena v PSD od 1.7.2023
    - Dôchodkový vek
    - Výpočet dôchodkov, obdobia poistenia, zohľadnenie príjmu, vymeriavacieho základu, zohľadnenie II. piliera
    - Minimálny dôchodok, sumy od 1.10.2023, v r. 2024
    - Rodičovský dôchodok, zmena od 1.7.2023
    - Dôchodky pri práci vo viacerých štátoch EÚ
    - Žiadať o dôchodok v r. 2023 alebo v r. 2024?

2. Dôchodkové poistenie platené štátom

3. Dobrovoľné dôchodkové poistenie, dodatočné doplatenie poistného

30,00 € Neplatca DPH