Zoznam článkov

Materské otca - zmena zdravotného poistenia matky od 30.12.2018

Ak ste využívali možnosť aby súčasne na to isté dieťa bol poistencom štátu otec, ktorý poberá materské a aj matka dieťaťa, táto možnosť od 30.12.2018 končí.

Dôchodkový vek - zmeny od r. 2019

Odvodová výnimka dôchodcov od 1.7.2018

Uplatňovanie výnimky z platenia dôchodkového poistenia z dohody u poberateľov dôchodkov od 1.7.2018, odborné informácie pre mzdové a personálne oddelenia.

Potvrdenie o zdaniteľnom príjme od 1.6.2018

Nový vzor tlačiva Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch o závislej činnosti, platný od 1.6.2018 obsahuje nové údaje, ktoré súvisia s poskytovaním 13. a 14. platu zamestnancom.

Príplatky dohodárov od 1.5.2018

Viete, že aj dohodári musia dostať od 1.5.2018 príplatky za sobotu, nedeľu, sviatok, nočnú prácu a sťažené prostredie?

Príplatky za prácu v sobotu a nedeľu od 1.5.2018

Výška mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a nedeľu od 1.5.2018, nárok, výnimky, príplatky za prácu v sobotu a nedeľu vo verejnej a štátnej službe

Novinky

Videoškolenie Príspevok na rekreáciu  v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Zmeny v dohodách (príplatky, dôchodcovia-200 €) v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Pracovný čas, príplatky, nadčasy pracovné cesty, dovolenky, 13.,14.plat, zmeny v dohodách od 1.7.2018 v predaji!

Článok k novému tlačivu Potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti - informácie o tom, ako majú byť vyplnené nové údaje v tlačive, ktoré súvisia s 13. a 14. platmi.

Videoškolenie Sociálne a zdravotné poistenie komplexne v predaji! Mimoriadne široká problematika a rozsah - 9,5 hod video a tlačený materiál v rozsahu 68 strán. Cena 60 €Materiál je možné zakúpiť aj samostatne za 18 €. Na školeniach je možnosť zakúpiť si videoškolenie alebo materiál za zvýhodnené ceny 50 €, resp. 15 € tu . Pozrite si krátku ukážku videoškolenia.

V Postservise sme doplnili možnosť stiahnuť všetky príspevky v pdf formáte.

Článok Príplatky dohodárov od 1.5.2018 tu