Zoznam článkov

ADH 2024 - žiadať o dôchodok v r. 2023 alebo 2024?

Predvolená investičná stratégia v II.pilieri

Sporiaca fáza v II. pilieri - predvolená investičná stratégia, pravidlá, koho sa týka, aké pravidlá platia pre ostatných sporiteľov

Minimálne dôchodky od 1.7.2023 a od 1.10.2023

Základné informácie k minimálnym dôchodkom a nové sumy minimálnych dôchodkov od 1.7.2023 a od 1.10.2023

Zmeny v nároku na materské od 1.7.2023 a od 1.1.2024

Započítanie neskončeného nemocenského poistenia a skončeného štúdia do 270 dní pre nárok na materské

Úpravy v dôchodkoch od 1.7.2023

Zvyšovanie dôchodkov, rodičovský dôchodok pre rodičov policajtov a vojakov.

Nová povinnosť zamestnávateľa od 1.7.2023

Nová povinnosť zamestnávateľa, ktorý nepodal mesačný výkaz poistného do SP.

Daňový bonus v RZD/DP - rôzne počty detí

Nové tlačivá - OOP a pre minimálny preddavok ZP

Nové tlačivá na uplatňovanie OOP z DoBPŠ a dohôd dôchodcov a nový vzor oznámenia na účely neuplatnenia minimálneho preddavku na zdravotné poistenie

Minimálne príplatky od 1.6.2023

Minimálne príplatky od 1.6.2023

Pomocná tabuľka pre daňový bonus v roku 2023

Pomocná tabuľka pre posúdenie výšky daňového bonusu na dieťa u zamestnancov v roku 2023

Ísť do dôchodku v roku 2022 alebo v roku 2023?

Povinnosti mzdovej učtárne v decembri 2022 v súvislosti so zmenami v SP od 1.1.2023

Povinnosti v súvislosti so zavedením odvodovej odpočítateľnej položky pre DoBPŠ a dohody dôchodcov, a s evidenciou nových analytických údajov v SP.

Stravné a cestovné náhrady od 1.9.2022

Nové sadzby od 1.9.2022

Pomocná tabuľka pre daňový bonus od júla 2022

Pomocná tabuľka pre posúdenie výšky daňového bonusu na dieťa u zamestnancov od 1.7.2022 do 31.12.2022

Daňový bonus od júla 2022

Suma mesačného daňového bonusu od 7/2022 priznaná zamestnávateľom, príklady výpočtu

Stravné a cestovné náhrady od 1.5.2022

Nové sadzby

Kontrola zamestnancov OTP

Povinné kontroly zamestnancov pri vstupe na pracovisko od 29.11.2021

Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Zmeny v oznamovacích povinnostiach pre ZP od 1.10.2021

Zrušenie oznamovania poberania nemocenských dávok od 1.10.2021 na základe zákona 393/2020 Z.z.

Príspevky Prvá pomoc za júl 2021

Príspevky na udržanie pracovných miest

Zmena v nároku na DB na dieťa za rok 2020 (spätne)

Započítanie ošetrovného a nemocenského pri karanténnej PN, prípadne niektorých dotácií, do príjmu pre účely priznania daňového bonusu na dieťa v RZD za rok 2020 alebo DP za rok 2020

Žiadať o dôchodok od roku 2020 alebo 2021?

Pre koho je vhodnejšie žiadať o starobný dôchodok v r. 2020, pre koho v r. 2021.

Zmena dôchodkového veku pre ročníky 1957-1965

Zmena dôchodkového veku od 1.1.2021, v závislosti od počtu detí. Dôsledky na výšku dôchodku, jednorazový doplatok k dôchodku.

Zmeny v nárokoch na nemocenské dávky od 27.3.2020

Zmeny účinné od 27.3.2020

Zmena druhu práce a práca z domu v súvislosti s koronavírusom

Za akých podmienok je možné zmeniť druh práce zamestnancovi alebo nariadiť prácu z domu v čase mimoriadnych opatrení kvôli koronavírusu

Zamestnanci počas karantény v súvislosti s koronavírusom

Ako má postupovať zamestnávateľ v rôznych prípadoch pri uzatvorení škôl, firiem a v pri karanténe zamestnanca.

Mzdové veličiny 2020

Minimálne mzdové nároky, príplatky, daňové parametre, parametre pre sociálne a zdravotné poistenie

Posudzovanie dôchodcov pri platení poistného od r. 2020

Novela zákona o sociálnom poistení priniesla od 1.1.2020 zmenu v tom, od akého dátumu sa dôchodca posudzuje ako dôchodca na účely platenia poistného do Sociálnej poisťovne, prípadne na zdravotné poistenie.

Dokladovanie nároku na daňový bonus na dieťa od 1.12.2019

Zmeny vyplývajúce z novely zákona proti byrokracii

Rodičovský príspevok 2020

Zmeny v rodičovskom príspevku od r. 2020. Kto má nárok na vyšší rodičovský príspevok, príklady

Materské otca - zmena zdravotného poistenia matky od 30.12.2018

Ak ste využívali možnosť aby súčasne na to isté dieťa bol poistencom štátu otec, ktorý poberá materské a aj matka dieťaťa, táto možnosť od 30.12.2018 končí.

Dôchodkový vek - zmeny od r. 2019

Odvodová výnimka dôchodcov od 1.7.2018

Uplatňovanie výnimky z platenia dôchodkového poistenia z dohody u poberateľov dôchodkov od 1.7.2018, odborné informácie pre mzdové a personálne oddelenia.

Potvrdenie o zdaniteľnom príjme od 1.6.2018

Nový vzor tlačiva Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch o závislej činnosti, platný od 1.6.2018 obsahuje nové údaje, ktoré súvisia s poskytovaním 13. a 14. platu zamestnancom.

Príplatky dohodárov od 1.5.2018

Viete, že aj dohodári musia dostať od 1.5.2018 príplatky za sobotu, nedeľu, sviatok, nočnú prácu a sťažené prostredie?

Príplatky za prácu v sobotu a nedeľu od 1.5.2018

Výška mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a nedeľu od 1.5.2018, nárok, výnimky, príplatky za prácu v sobotu a nedeľu vo verejnej a štátnej službe