Zoznam článkov

Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.7.2024

Na základe zmeny životného minima sa od 1.7.2024 menia sumy nepostihnuteľných súm pre výpočet zrážok zo mzdy

Dohody mladistvých od 1.8.2024

Novela Zákonníka práce umožňuje od 1. augusta 2024 skoršie zamestnávanie mladistvých bez povolenia inšpektorátu práce.

ADH 2024 - žiadať o dôchodok v r. 2023 alebo 2024?

Predvolená investičná stratégia v II.pilieri

Sporiaca fáza v II. pilieri - predvolená investičná stratégia, pravidlá, koho sa týka, aké pravidlá platia pre ostatných sporiteľov

Minimálne dôchodky od 1.7.2023 a od 1.10.2023

Základné informácie k minimálnym dôchodkom a nové sumy minimálnych dôchodkov od 1.7.2023 a od 1.10.2023

Zmeny v nároku na materské od 1.7.2023 a od 1.1.2024

Započítanie neskončeného nemocenského poistenia a skončeného štúdia do 270 dní pre nárok na materské

Úpravy v dôchodkoch od 1.7.2023

Zvyšovanie dôchodkov, rodičovský dôchodok pre rodičov policajtov a vojakov.

Nová povinnosť zamestnávateľa od 1.7.2023

Nová povinnosť zamestnávateľa, ktorý nepodal mesačný výkaz poistného do SP.

Daňový bonus v RZD/DP - rôzne počty detí

Nové tlačivá - OOP a pre minimálny preddavok ZP

Nové tlačivá na uplatňovanie OOP z DoBPŠ a dohôd dôchodcov a nový vzor oznámenia na účely neuplatnenia minimálneho preddavku na zdravotné poistenie

Minimálne príplatky od 1.6.2023

Minimálne príplatky od 1.6.2023

Pomocná tabuľka pre daňový bonus v roku 2023

Pomocná tabuľka pre posúdenie výšky daňového bonusu na dieťa u zamestnancov v roku 2023

Ísť do dôchodku v roku 2022 alebo v roku 2023?

Povinnosti mzdovej učtárne v decembri 2022 v súvislosti so zmenami v SP od 1.1.2023

Povinnosti v súvislosti so zavedením odvodovej odpočítateľnej položky pre DoBPŠ a dohody dôchodcov, a s evidenciou nových analytických údajov v SP.

Stravné a cestovné náhrady od 1.9.2022

Nové sadzby od 1.9.2022

Pomocná tabuľka pre daňový bonus od júla 2022

Pomocná tabuľka pre posúdenie výšky daňového bonusu na dieťa u zamestnancov od 1.7.2022 do 31.12.2022

Daňový bonus od júla 2022

Suma mesačného daňového bonusu od 7/2022 priznaná zamestnávateľom, príklady výpočtu

Stravné a cestovné náhrady od 1.5.2022

Nové sadzby

Kontrola zamestnancov OTP

Povinné kontroly zamestnancov pri vstupe na pracovisko od 29.11.2021

Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

Zmeny v oznamovacích povinnostiach pre ZP od 1.10.2021

Zrušenie oznamovania poberania nemocenských dávok od 1.10.2021 na základe zákona 393/2020 Z.z.

Príspevky Prvá pomoc za júl 2021

Príspevky na udržanie pracovných miest

Zmena v nároku na DB na dieťa za rok 2020 (spätne)

Započítanie ošetrovného a nemocenského pri karanténnej PN, prípadne niektorých dotácií, do príjmu pre účely priznania daňového bonusu na dieťa v RZD za rok 2020 alebo DP za rok 2020

Žiadať o dôchodok od roku 2020 alebo 2021?

Pre koho je vhodnejšie žiadať o starobný dôchodok v r. 2020, pre koho v r. 2021.

Zmena dôchodkového veku pre ročníky 1957-1965

Zmena dôchodkového veku od 1.1.2021, v závislosti od počtu detí. Dôsledky na výšku dôchodku, jednorazový doplatok k dôchodku.

Zmeny v nárokoch na nemocenské dávky od 27.3.2020

Zmeny účinné od 27.3.2020

Zmena druhu práce a práca z domu v súvislosti s koronavírusom

Za akých podmienok je možné zmeniť druh práce zamestnancovi alebo nariadiť prácu z domu v čase mimoriadnych opatrení kvôli koronavírusu

Zamestnanci počas karantény v súvislosti s koronavírusom

Ako má postupovať zamestnávateľ v rôznych prípadoch pri uzatvorení škôl, firiem a v pri karanténe zamestnanca.

Mzdové veličiny 2020

Minimálne mzdové nároky, príplatky, daňové parametre, parametre pre sociálne a zdravotné poistenie

Posudzovanie dôchodcov pri platení poistného od r. 2020

Novela zákona o sociálnom poistení priniesla od 1.1.2020 zmenu v tom, od akého dátumu sa dôchodca posudzuje ako dôchodca na účely platenia poistného do Sociálnej poisťovne, prípadne na zdravotné poistenie.

Dokladovanie nároku na daňový bonus na dieťa od 1.12.2019

Zmeny vyplývajúce z novely zákona proti byrokracii

Rodičovský príspevok 2020

Zmeny v rodičovskom príspevku od r. 2020. Kto má nárok na vyšší rodičovský príspevok, príklady

Materské otca - zmena zdravotného poistenia matky od 30.12.2018

Ak ste využívali možnosť aby súčasne na to isté dieťa bol poistencom štátu otec, ktorý poberá materské a aj matka dieťaťa, táto možnosť od 30.12.2018 končí.

Dôchodkový vek - zmeny od r. 2019

Odvodová výnimka dôchodcov od 1.7.2018

Uplatňovanie výnimky z platenia dôchodkového poistenia z dohody u poberateľov dôchodkov od 1.7.2018, odborné informácie pre mzdové a personálne oddelenia.

Potvrdenie o zdaniteľnom príjme od 1.6.2018

Nový vzor tlačiva Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch o závislej činnosti, platný od 1.6.2018 obsahuje nové údaje, ktoré súvisia s poskytovaním 13. a 14. platu zamestnancom.

Príplatky dohodárov od 1.5.2018

Viete, že aj dohodári musia dostať od 1.5.2018 príplatky za sobotu, nedeľu, sviatok, nočnú prácu a sťažené prostredie?

Príplatky za prácu v sobotu a nedeľu od 1.5.2018

Výška mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a nedeľu od 1.5.2018, nárok, výnimky, príplatky za prácu v sobotu a nedeľu vo verejnej a štátnej službe