Dôchodkový vek - zmeny od r. 2019

Informácie v článku NEPLATIA po novele od 1.1.2020

Novela zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení prijatá NR SR 13.9.2018 upravuje dôchodkový vek a určovanie dôchodkového veku v budúcnosti.

Novela určuje presný dôchodkový vek pre osoby narodené od r. 1957 do r. 1960. Pre osoby narodené od r. 1961 sa bude dôchodkový vek určovať prepočtom v závislosti od priemernej strednej dĺžky života, vypočítaný dôchodkový vek ustanoví opatrením MPSVaR. MPSVaR vydá opatrenie najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý päť rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Prvýkrát ustanoví MPSVaR tieto údaje pre rok 2024 v termíne do 31.10.2019. T.j. každý by mal poznať svoj dôchodkový vek aspoň 5 rokov pred jeho dovŕšením.

Dôchodkový vek je priamo v zákone určený pre osoby, ktoré
- v roku 2019 dovŕšia vek 62 rokov - dôchodkový vek je 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov,
- v roku 2020 dovŕšia vek 62 rokov - dôchodkový vek je 62 rokov a 8 kalendárnych mesiacov,
- v roku 2021 dovŕšia vek 62 rokov - dôchodkový vek je 62 rokov a 10 kalendárnych mesiacov,
- v roku 2022 dovŕšia vek 63 rokov dôchodkový vek je 63 rokov,
- v roku 2023 dovŕšia vek 63 rokov - dôchodkový vek je 63 rokov a 2 kalendárne mesiace.

Upozorňujem na nezmysel v zákone - osoba narodená v r. 1959 dovŕši 62 rokov v r. 2021 a jej dôchodkový vek je teda 62 rokov a 10 mesiacov, ale zároveň dovŕši 63 rokov v roku 2022, takže jej dôchodkový vek podľa iného ustanovenia toho istého zákona má byť 63 rokov. V praxi bude platiť ustanovenie, že dôchodkový vek osoby narodenej v roku 1959 bude 62 rokov a 10 mesiacov.

Po podpise zákona prezidnetom budú známe dôchodkové veky pre osoby narodené :
- v roku 1957 - dôchodkový vek 62 rokov a 6 mesiacov
- v roku 1958 - dôchodkový vek 62 rokov a 8 mesiacov
- v roku 1959 - dôchodkový vek 62 rokov a 10 mesiacov
- v roku 1960 - dôchodkový vek 63 rokov a 2 mesiace

 

Stiahnite si článok v PDF