IN HOUSE - Vybrané témy

IN HOUSE školenie

kontakt : motycka@microinvent.com

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Obsah a rozsah školenia sa určí po dohode so zákazníkom.

Možné témy (hlavne):
- sociálne a zdravotné positenie v SR - ktorákoľvek oblasť (oznamovenie, vykazovanie, výnimky, nároky na dávky, zamesttnanci, szčo, dobrovoľne poistené osoby
- niektoré oblasti Zákonníka práce, predovšetkým pracovný čas, nadčasy, dovolenky, prekážky, výpoćet mzdy, príplatky, náhrady mzdy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
- zrážky zo mzdy a exekučné zrážky zo mzdy

 

Novinky

Videoškolenie Príspevok na rekreáciu  v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Zmeny v dohodách (príplatky, dôchodcovia-200 €) v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Pracovný čas, príplatky, nadčasy pracovné cesty, dovolenky, 13.,14.plat, zmeny v dohodách od 1.7.2018 v predaji!

Článok k novému tlačivu Potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti - informácie o tom, ako majú byť vyplnené nové údaje v tlačive, ktoré súvisia s 13. a 14. platmi.

Videoškolenie Sociálne a zdravotné poistenie komplexne v predaji! Mimoriadne široká problematika a rozsah - 9,5 hod video a tlačený materiál v rozsahu 68 strán. Cena 60 €Materiál je možné zakúpiť aj samostatne za 18 €. Na školeniach je možnosť zakúpiť si videoškolenie alebo materiál za zvýhodnené ceny 50 €, resp. 15 € tu . Pozrite si krátku ukážku videoškolenia.

Článok Príplatky dohodárov od 1.5.2018 tu