IN HOUSE - Vybrané témy

IN HOUSE školenie

kontakt : motycka@microinvent.com

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Obsah a rozsah školenia sa určí po dohode so zákazníkom.

Možné témy (hlavne):
- sociálne a zdravotné positenie v SR - ktorákoľvek oblasť (oznamovenie, vykazovanie, výnimky, nároky na dávky, zamesttnanci, szčo, dobrovoľne poistené osoby
- niektoré oblasti Zákonníka práce, predovšetkým pracovný čas, nadčasy, dovolenky, prekážky, výpoćet mzdy, príplatky, náhrady mzdy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
- zrážky zo mzdy a exekučné zrážky zo mzdy

 

Stiahnite si článok v PDF 

Novinky

Videoškolenie Aktuality v mzdovej učtárni 2020 v predaji za cenu 25 €.

Videoškolenie Príspevok na rekreáciu  v predaji za cenu 12 €.

Článok k novému tlačivu Potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti - informácie o tom, ako majú byť vyplnené nové údaje v tlačive, ktoré súvisia s 13. a 14. platmi.