Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022

autor : RNDr. Jana Motyčková

20.10.2021 schválila vláda novelu nariadenia vlády 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Novela vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 390/2021 Z.z. a bude účinná od 1.1.2022.

Zavádza odlišné výšky základnej sumy (nepostihnuteľných súm) pre neprednostné pohľadávky a zvyšuje sumu, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy zráža bez obmedzenia.

Ďalej uvádzam ŽM = platné životné minimum plnoletej fyzickej osoby (218,06 €)

Od 1.1.2022 bude výška nepostihnuteľných súm :

Pre neprednostné pohľadávky : 
    na povinného : 140 % ŽM = 305,28 €
    na vyživovanú osobu : 25 % zo sumy na povinného = 76,32 € alebo
    na vyživovanú osobu : 50 % zo sumy na povinného, ak povinný je poberateľom dôchodku = 152,64 €

Pre prednostné pohľadávky okrem výživného na maloleté dieťa (bez zmeny) : 
    na povinného : 100 % ŽM = 218,06 €
    na vyživovanú osobu : 25 % zo sumy na povinného = 54,51 € alebo
    na vyživovanú osobu : 50 % zo sumy na povinného, ak povinný je poberateľom dôchodku = 109,03 €

Pre pohľadávky výživného na maloleté dieťa
    na povinného : 70 % zo 60 % ŽM = 91,58 €
    na vyživovanú osobu :  70 % z 25 % ŽM = 38,16 € alebo
    na vyživovanú osobu : 70 % z 50 % ŽM, ak povinný je poberateľom dôchodku = 76,32 €

Pri pokutách za priestupky (nariadenie výkonu rozhodnutia), pri ktorých je možné zrážku vykonať aj z´dávok (v hmotnej núdzi) - ide o prednostné pohľadávky
    na povinného : 50 % ŽM = 109,03 €
    na vyživovanú osobu : 25 % ŽM = 54,51 € 

Suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy zráža celý je 3-násobok nepostihnutelnej sumy na povinného pri neprednostnej pohľadávke, t.j. 915,84 €.

Sumy, ktoré sa od 1.1.2022 menia sú uvedené tučným písmom.

Ak má zamestnanec viacero pohľadávok, na ktoré sa vykonávajú zrážky, pre každý typ pohľadávky sa budú počítať iné výšky tretín.

Príklad
Zamestnanec má čistú mzdu 640,56 €. Má manželku a tri deti, na jedno z nich trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.

Výpočet tretín/zrážky 
Zvyšok čistej mzdy sa zaokrúhľuje na sumu deliteľnú tromi v eurocentoch nadol, resp. tretina sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Pre neprednostnú pohľadávku :
    zvyšok čistej mzdy = 640,56 - 305,28 (na zamestnanca) - 4 (vyživované osoby) x 76,32 = 30.
    Prvá tretina = 10 €.
    Výška zrážky 10 €
Pre prednostnú pohľadávku :

    zvyšok čistej mzdy = 640,56 - 218,06 (na zamestnanca) - 3 (vyživované osoby) x 54,51 = 258,97.
    Prvá tretina = 86,32 €
    Druhá tretina = 86,32 €

    Výška zrážky 2 x 86,32 = 172,64 €
Pre výživné na maloleté dieťa :
    zvyšok čistej mzdy = 640,56 - 91,58 (na zamestnanca) - 3 (vyživované osoby) x 38,16 = 434,50.
    Prvá tretina = 144,83 €
    Druhá tretina = 144,83 €

    Výška zrážky 2 x 144,83 = 289,66 €

Ak zamestnancovi prišli exekúcie na pohľadávky v poradí :
1. neprednostná pohľadávka (1000 €)
2. prednostná pohľadávka (2000 €)
3. výživné na maloleté dieťa (100 € bežné výživné, 500 € dlžné výživné)


Prvá tretina sa použije na prvú pohľadávku v poradí. Z druhej tretiny sa najskôr uspokojuje bežné výživné a dlžné výživné, potom ostatné prednostné pohľadávky.

Zo mzdy sa zrazí:
- 10 € (prvá tretina) na neprednostnú pohľadávku
- 86,32 - 10 = 76,32 € na prednostnú pohľadávku (prvá tretina pre prednostnú pohľadávku ponížená o už zrazenú sumu z prvej tretiny)
- 289,66 - 10 - 76,32 = 203,34 € na výživné pre maloleté dieťa (druhá tretina pre maloletého a zvyšok prvej tretiny maloletého, ktorý ešte nebol použitý na predtým došlé pohľadávky

Viac sa dozviete vo videoškoleniach :
- "Nepostihnuteľné sumy - výpočet zrážok v r. 2022" - zamerané len na výpočty a príklady pre rok 2022 alebo
- komplexné videoškolenie k zrážkam "Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky vrátane zmien od 1.1.2022"

www.mzdymotyckova.sk

 

 

 

Stiahnite si článok v PDF