IN HOUSE - Riadenie pracovného času, nadčasy, dovolenky (vedúci zamestnanci a mzdové učtárne)

In House školenie

Určené predovšetkým pre vedúcich zamestnancov, ale aj pre mzdové a personálne oddelenia. V rámci školenia možno prebrať konkrétne problémy a otázky. Obsah je možné nastaviť na pravidlá podľa uzatvorenej kolektívnej zmluvy. Rozsah školenia - cca 3 hod, podľa potrieb zákazníka. Obsah školenia je možné rozšíriť napr. o pravidlá pre uzatváranie a ukončovanie dohôd, pracovný čas dohodárov, evidencia, pracovný čas počas pracovnej cesty, výšky príplatkov atď.

Účastníci obdržia tlačený materiál k u školeniu. Cena a termín dohodou. 

kontakt : motycka@microinvent.com

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Riadenie pracovného času
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ,
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas
    - Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Nadčas -čo môže a čo nemôže zamestnanec odmietnuť
    - Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity
    - Výkon práce počas pohotovosti

3. Dovolenka (určenie čerpania)
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
    - Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť.

Stiahnite si článok v PDF