Ísť do dôchodku v roku 2022 alebo v roku 2023?

Základný vzorec pre výpočet dôchodku :

ODP x POMB x ADH, suma sa zvyšuje o percento zvyšovania dôchodkových dávok platné k 1.1.príslušného roka, od ktorého sa dôchodok priznáva.
ADH = aktuálna dôchodková hodnota, v r. 2022 15,13, v r. 2023 16,4764
ODP = obdobie dôchodkového poistenia prepočítané na roky
POMB = priemerný osobný mzdový bod vyjadruje pomer získaného príjmu/vymeriavacieho základu voči v priemernej mzde v danom roku, a to od r. 1984. Napr. ak niekto robil celý rok s priemernou mzdou, má POMB 1. POMB nižší ako 1 sa mierne zvyšuje, POM nad 1,25 sa trochu znižuje, čo je pre rozhodovanie o tom, kedy ísť do dôchodku nepodstatné. Tiež sú pre tento článok nepodstatné iné detaily výpočtu.

Čo ovplyvňuje rozdiel vo výške dôchodku priznaného k 1.1.2023 voči dôchodku priznanému k 31.12.2022 u každého poistenca :
- dôchodky priznané v roku 2022 sa počítajú z ADH 15,13 a navyšujú sa v roku 2022 o 1,3 % a potom od 1.1.2023 o 11,8 %;
- dôchodky priznané v roku 2023 sa počítajú z ADH 16,4764 (15,,13 zvýšenej o cca 8,9 %) a navyšujú sa o 11,8 %.

Čiže ak niekto bude žiadať o dôchodok od r. 2023 a nie od r. 2022, príde o zvýšenie 1,3 %, ale dostane zvýšenie 8,9 %. Zvýšenie 11,8 % sa týka oboch dôchodkov. Ak sa bude priznávať dôchodok od r. 2023 tento bude cca o  8,9-1,3 = 7,6 % vyšší  ako dôchodok priznaný v r. 2022.  V konkrétnych prípadoch do porovnania vstupuje aj extrémne nízky alebo extréme vysoký príjem v r. 2022, ale tento vplyv u predčasných starobných a  starobných dôchodcov spravidla nie je významný oproti zvýšeniu o 7,6 %.

Pri rozhodovaní je treba zvážiť aj ďalšie súvislosti, u každého poistenca individuálne, napríklad :
- ak poistenec žiada o dôchodok od r. 2022, resp. aj od 1.1.2023, nebude si môcť uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v r. 2023, aspoň nie v plnej miere. To má význam pre zárobkovo činných dôchodcov.
- ak by poistenec požiadal o dôchodok v r. 2022, získa predpokladaný 14. dôchodok a podľa dátumu, od ktorého žiada aj nejaký ten dôchodok navyše.

Výpočet ADH v roku 2023 : 15,13 x (1+ (1296/1185-1)x0,95) = 16,4764 -  to je zvýšenie o cca 8,9 percenta.

 

RNDr. Jana Motyčková 
www.mzdymotyckova.sk

 

Stiahnite si článok v PDF