Stravné a cestovné náhrady od 1.5.2022

Opatrenie MPSVaR SR č. 116/2022 Z.z. o sumách stravného mení sumy stravného pri pracovných cestách, opatrenie je účinné od 1.5.2022.

Sumy stravného od 1.5.2022 :
Stravné pri pracovnej ceste 5-12 hod : 6 €  (do 30.4.2022 5,10 €)
Stravné pri pracovnej ceste nad 12 hodín do 18 hod : 9 €  (do 30.4.2022 7,60 €)
Stravné pri pracovnej ceste nad 18 hodín : 13,70 € (do 30.4.2022 11,60 €)

Zo sumy stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hod vyplýva :
Minimálna hodnota stravnej poukážky 75 % z 6= 4,50 €
Minimálny príspevok na stravu : 55 % z 4,50 = 2,475, zaokr. 2,48 €
Maximálny príspevok zamestnávateľa na stravu : 55 % z 6 = 3,30 €

Opatrenie MPSVaR SR č. 117/2022 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách účinné od 1.5.2022 určuje sumu základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre :

  • Jednostopové vozidlá a trojkolky na 0,059 € (do 30.4.2022 0,053 €)
  • Osobné cestné motorové vozidlo na 0,213 € (do 30.4.2022 0,193 €)

 

 

Stiahnite si článok v PDF