Stravné a cestovné náhrady od 1.9.2022

Opatrenie MPSVaR SR č. 281/2022 Z.z. o sumách stravného mení sumy stravného pri pracovných cestách, opatrenie je účinné od 1.9.2022.

Sumy stravného od 1.9.2022 :
Stravné pri pracovnej ceste 5-12 hod : 6,40 €
Stravné pri pracovnej ceste nad 12 hodín do 18 hod : 9,60 €  
Stravné pri pracovnej ceste nad 18 hodín : 14,50 € 

Zo sumy stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hod vyplýva :
Minimálna hodnota stravnej poukážky 75 % z 6,40 = 4,80 €
Minimálny príspevok na stravu : 55 % z 4,80 = 2,64 €
Maximálny príspevok zamestnávateľa na stravu : 55 % z 6,40 = 3,52 €

Opatrenie MPSVaR SR č. 282/2022 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách účinné od 1.9.2022 určuje sumu základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre :

  • Jednostopové vozidlá a trojkolky na 0,063 € 
  • Osobné cestné motorové vozidlo na 0,227 €

 

 

Stiahnite si článok v PDF