IN HOUSE - Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky zo mzdy

In House školenie určené pre mzdové a personáne oddelenia. V rámci školenia možno prebrať konkrétne problémy a doklady u  zákazníka. Rozsah školenia - cca 4 hod, podľa potrieb zákazníka. Účastníci obdržia tlačený materiál k u školeniu. Cena a termín dohodou. 

kontakt : motycka@microinvent.com

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

  1. Ustanovenia Zákonníka práce , zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky;
  2. Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa;
  3. Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka;
  4. Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY;
  5. Vyživované osoby.
  6. Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2019, zníženie nepostihnuteľnej sumy.
  7. Prednostné a neprednostné pohľadávky.
  8. Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.
  9. Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa;
  10. Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

Novinky

Videoškolenie Príspevok na rekreáciu  v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Zmeny v dohodách (príplatky, dôchodcovia-200 €) v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Pracovný čas, príplatky, nadčasy pracovné cesty, dovolenky, 13.,14.plat, zmeny v dohodách od 1.7.2018 v predaji!

Článok k novému tlačivu Potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti - informácie o tom, ako majú byť vyplnené nové údaje v tlačive, ktoré súvisia s 13. a 14. platmi.

Videoškolenie Sociálne a zdravotné poistenie komplexne v predaji! Mimoriadne široká problematika a rozsah - 9,5 hod video a tlačený materiál v rozsahu 68 strán. Cena 60 €Materiál je možné zakúpiť aj samostatne za 18 €. Na školeniach je možnosť zakúpiť si videoškolenie alebo materiál za zvýhodnené ceny 50 €, resp. 15 € tu . Pozrite si krátku ukážku videoškolenia.

Článok Príplatky dohodárov od 1.5.2018 tu